Ouderling Jong is Marco Kok. Heb je vragen of opmerkingen over het kernteam Jong, dan kun je terecht op het centrale e-mailadres van de sectie: jong@wittekerk.nl. Dit team houdt zich bezig met alle kinderen en jongeren van 0 tot ongeveer 25 jaar. Zij houden de grote lijnen van het jeugdwerk in de gaten, zoeken oplossingen en ondersteunen daar waar hulp nodig is. Het team ondersteunt een enthousiaste ploeg jeugd- en jongerenwerkers  en is beschikbaar voor onze jonge gemeenteleden. Samen realiseren zij een bloeiend en groeiend jeugdwerk waar iedereen zich thuis voelt. Dit alles tot eer van God. Doel is onze kinderen en jongeren te helpen beseffen wie ze mogen zijn in Christus Jezus.