Het kernteam Vieren wordt geleid door ouderling Vieren Nadine Stolk. Het kernteam is te bereiken op het e-mailadres vieren@wittekerk.nl. Dit team denkt na over de vorm en de inhoud van de verschillende “soorten” kerkdiensten in de gemeente. De basis van al deze diensten is dat God ons wil ontmoeten door zijn Zoon. Wij mogen daarop reageren met geloof, dankbaarheid en lofprijzing. En niet in de laatste plaats zijn de diensten ook momenten van onderlinge ontmoeting.
Het team denkt na over de relatie tussen vorm en inhoud van de diensten, met name over hoe de boodschap van het evangelie het beste overgebracht kan worden naar de hele gemeente en ook naar onze medemensen buiten de gemeente.