‘Midden in de winternacht, ging de hemel open’

‘’Het volk dat in duisternis leefde zag een schitterend licht en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’’ Matteüs 4 vers 16

 

Kerst en kerstmis

Kerst is een verbastering van het woord ‘Christus’ gezalfde. Met kerst wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd. Jezus is een nazaat van koning David uit het Oude Verbond (Testament).—> In de persoon Jezus, de Zoon van God, kwam God zo persoonlijk naar de aarde om zicht met de mensen te verzoenen. Hij wilde niet langer een verre God zijn maar een die dichtbij is.

Jezus

Hij werd geboren ongeveer rond het jaar 0. Bijbelwetenschappers gaan er van uit dat het zelfs het jaar 5 voor onze jaartelling zou kunnen zijn. Wat wel zeker is, is dat het in de tijd was dat Herodes de Grote de regerend vorst van Israël was. De geschiedenis van de geboorte van Jezus, Gods Zoon is opgetekend in drie van de evangeliën, de geschriften van de apostelen Johannes, Lucas en Matteüs die volgelingen waren geworden van Jezus Christus. Het is niet zo gek dat we niet zijn exacte geboortedatum weten. Voor onze jaartelling was meestal alleen van koningen en andere belangrijke personen enigszins bekend in welke tijd zij (ongeveer) geboren waren. Dat we die van Jezus via de evangeliën bij benadering kunnen vaststellen is heel bijzonder. Een geboorte van een kind is feest. En zeker de geboorte van Jezus Christus is reden tot feest! De betekenis van het leven van Jezus, wat hij de mensen, zijn volgelingen leerde, hoe hij leed en stierf en weer opstond uit de dood is een geschiedenis die zijn weerga niet kent.

Het licht van onze kerst

In Johannes 8 vers 12 staat te lezen; Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.Met Jezus wordt het leven lichter, dragelijk. Er is immers zicht op het eeuwige leven in vrede met Hem en anderen die in Hem geloven. Gods zoon brengt door zijn komst op aarde licht in de duisternis. Hij is het licht van de wereld, schijnt als de zon van de gerechtigheid. Hij brengt vrede en gerechtigheid.

De vreugde van ons hart

Het leven met Jezus geeft vreugde, vreugde in ons hart. In het kerstevangelie klinkt het al;En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. Lucas 2 vers 10 en 11Leven met Jezus is niet automatisch een makkelijk leven maar wel een leven waarin Hij ons draagt, bemoedigt, blijdschap geeft en uiteindelijk eeuwig leven met Hem in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde.

De hoop van onze wereld

De hoop van onze wereldJezus Christus is er voor iedereen, voor de gelovigen maar zeker ook voor de mensen die nog niet in Hem geloven. Ook zij kunnen Jezus aannemen als verlosser en Heer. Hij geeft mensen die Hem willen volgen het eeuwige leven, bevrijding van zonde en dood. Jezus is zo de hoop van en voor onze wereld.De Bijbel zegt: ‘In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als kinderen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil’ Efeziërs 1 vers 5 NBG vertaling Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek? Bel 0252-580 806 of mail: zorg@wittekerk.nl. Wil je meer weten over kerst?

https://visie.eo.nl/alles-over/kerst

https://www.waaromgeloven.nl/wat-is-de-betekenis-van-kerst

https://www.zien-en-geloven.nl/kerst

En wil je meer lezen over wat Jezus in zijn leven op aarde heeft gedaan? Kijk dan eens op https://wittekerk.nl/pasen

W uite kijken uit naar Kerst!
Het is advent en wij kijken met elkaar uit naar het Kerstfeest. Wat is het mooi dat we na twee jaar vol met coronabeperkingen dit jaar kerst mogen vieren met de hele gemeente!

We vieren het kerstfeest in verschillende vieringen:

• Zondag 24 december 09.30u 4e advent

Kerstavond:
• Zondag 24 december 17.00u Kinderkerstfeest
• Zondag 24 december 22.00u Kerstnachtdienst

1e kerstdag:
• Maandag 25 december 9.30u Kerstviering

Kinderkerstfeest
We zien met de kinderen uit naar de geboorte van Jezus maar ook naar zijn komst als mens op aarde. En op kerstavond is het dan zover, dan vieren we met de kinderen het Kinderkerstfeest! Een viering voor en door kinderen. Er is een kinderkoor, een kindercombo en een kerstverhaal. Iedereen is van harte welkom om het feest met de kinderen mee te vieren!

Kerstnachtdienst
De kerstnachtdienst wordt geleid door ds. van der Hoeven uit Amersfoort. Het Interkerkelijk Mannenkoor Haarlemmermeer is al een aantal weken druk aan het voorbereiden voor deze dienst met mooie liederen.

Kerstviering
Op kerstochtend 25 december hopen we met elkaar het kerstfeest te vieren. Ds. Antes uit Ridderkerk zal voorgaan in deze dienst. Om het feest nog verder compleet te maken zijn ook onze trompettisten weer van de partij. Het beloofd een dienst te worden vol met mooie en bekende liederen met veel ruimte voor samenzang.

Iedereen is van harte welkom om kerst met de Witte Kerk gemeente mee te komen vieren!