THEMA: Hoe geef je jezelf – aan God en aan mensen?

Hebben jullie dat ook, mannen, dat het soms lijkt dat je dagelijks leven –waarin iedereen een beroep op je wil doen- zo ver af staat van je geloof?  En dat het geloof, en je bent blij als je dat op een rijtje kunt krijgen, niks te maken heeft met onze tijd?
Want wat moet ik met woorden uit de Bijbel, die me oproepen “mezelf beschikbaar te stellen” als een offer, een cadeau?
Wat is mijn eredienst, wat zijn de gevolgen van mijn keuzes, doet dat er echt toe? Is het zo dat God in ons gelooft, want wie ben ik nou?
Wat heeft God aan mij en aan mijn leven, betekent dat iets voor familie, vrienden, collega’s, de kerk?

We hebben Paul Visser, dominee in Amsterdam-Centrum, gevraagd zijn gedachten over basis en motief van dat geven, met ons in de ochtend te delen.
’s Middags doet Arjen ten Brinke dat over de praktijk hiervan; hij is voorganger en werkt ook voor Int. Justice Mission, die onrecht en slavernij in de wereld bestrijdt.
Behalve luisteren is er ook weer volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, te spreken en samen te zingen.

Dat willen we doen op de MANNENDAG, die we op zaterdag 2 november 2019 hopen te hebben.
Dat gebeurt opnieuw in NH Congrescentrum De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout.

Het programma begint om 9.30 uur (koffie 8.30) en duurt tot 15.00 uur. De kosten zijn €25,-, waar je ook een lunch, koffie en thee voor krijgt.

Meer info en achtergrond op de site www.mannendagrijnsburg.nl, waar je je ook moet opgeven.

We hopen veel van jullie te zien op 2 november.