Gift Algemeen

Je kunt een algemene gift geven, maar ook een gift voor een specifiek doel. Een algemene gift kun je geven via Ideal of een overschrijving naar NL52RABO034.580.23.73 ten name van Protestantse Gemeente Witte Kerk Nieuw-Vennep. Een specifieke gift of bijdrage kun je...

Collecten

Elke dienst collecteren we voor drie verschillende doelen. Dit betreft voor het werk van kernteam Beheren daarnaast voor het werk van kernteam Dienen en een collecte voor een doel buiten onze gemeenschap. Van oudsher staan er collectezakken waarin bezoekers hun gaven...

Periodieke gift

Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van de belasting. De drempel van 1% en het maximum van 10% is daarbij niet van toepassing. Door middel van een schenkingsovereenkomst (of schenkingsakte) leg je vast dat je minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag...

Nalaten

Via een nalatenschap kun je op je eigen manier investeren in de toekomst van onze kerk. In het testament kun je de Witte Kerk op twee manieren opnemen: legaat: dat is een specifiek geldbedrag of een goed (juwelen, schilderij, huis) erfstelling: de Witte Kerk wordt...

Kerkbalans

Elk jaar ontvangen onze leden een verzoek om vrijwillige bijdrage voor dat betreffende jaar. Deze giften zijn voor ons een belangrijke bron van inkomsten op basis waarvan begrotingen worden gemaakt en wij een groot deel van onze onkosten voor dat jaar hopen te kunnen...