Het meeste nieuws van de Witte Kerk lees je in onze wekelijkse nieuwsbrief.
Uitgebreider nieuws staat in het tweemaandelijkse Kerkmagazine.

Training voor jeugdleiders gaat door!!!!

Donderdagavond 2 april organiseert kernteam Jong een training voor jeugdleiders. De jeugdactiviteiten liggen stil, maar dat betekent niet dat we aankomende tijd niets voor jongeren kunnen betekenen. Om deze reden heeft Jong besloten de geplande training van 16 april naar voren te halen. In samenwerking met LEF navigators gaan we kijken hoe we in deze tijd betrokken kunnen blijven bij jongeren en wat het belang van discipelschap is. De training duurt van 20:00-21:00. Locatie: gewoon thuis op de bank met je laptop in de hand. Instructies volgen. Voor meer info mail/bel Steven Parmentier.

GIVT: geven met je mobiel

Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden, maar hebben wel tot gevolg dat het voor mensen moeilijker is om mee te doen met de collecte tijdens de dienst. Voor dit probleem hebben heeft de Witte Kerk een oplossing: digitaal collecteren door middel van een smartphone. 

geven via een website
Ga naar deze pagina en volg de aanwijzingen.

geven via de Givt-app
1. Download de app via www.givtapp.net/download. Of zoek in de App Store of Google Play naar Givt. 
2. Registreren: Vul een aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan je adres, mobiele nummer en bankrekeningnummer). Ook geef je een machtiging af zodat er geld van je rekening kan worden afgeschreven. De Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit proces wordt geleid. Je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie kan je ook op een later moment afronden.
3. Open de givt app. Kies of typ een bedrag en druk op ‘volgende’ OF op ‘collecte toevoegen’ om een apart bedrag voor de tweede rondgang te geven en druk daarna op ‘volgende’. Afhankelijk van de situatie, lees verder onder optie a of b.
a) Geven zonder rondgang collectezak  (bijvoorbeeld omdat u thuis meekijkt)
Kies ‘Lijst’ en zoek of type onder optie ‘Kerk’ Witte Kerk Nieuw-Vennep
en sluit af met door op ‘Geven’ te tikken. Deze optie kan dus ook thuis gebruikt worden!
b) Geven bij rondgang van collectezak: Kies ‘Collectemiddel’
Haal je smartphone langs de collectezak, de ingevulde bedragen worden ter verdere behandeling in het Givt-systeem geregistreerd en even later afgeschreven. Klaar!

Meer informatie is te vinden op www.givtapp.net maar misschien nog gemakkelijker, vraag een ander gemeentelid om hulp!

handmatig overboeken
Wie liever niet digitaal doneert, kan ook handmatig geld overboeken naar één van de volgende bankrekening-nummers (‘kerkrentmeesters algemeen’ is het nummer voor wat normaliter op zondag de eerste rondgang en de deurcollecte is, ‘diaconie’ is het nummer voor wat normaliter de tweede rondgang tijdens de dienst is):

Geen kerkdiensten en activiteiten tot en met 1 juni

Deze berichtgeving wordt komende tijd aangevuld met actualiteiten. Daarom is het handig het adres te onthouden: www.wittekerk.nl/corona. Wij beseffen dat wij langs deze digitale berichtgeving niet iedereen kunnen bereiken. Daarom doen wij een beroep op een ieder om na te denken wie digitaal niet bereikt wordt en deze informatie aan degene door te geven.
Laatste verversing van dit bericht: maandag 23 maart

BERICHTEN VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad informeert de gemeente regelmatig met extra nieuwsbrieven. In de nieuwsbrieven lees je ook de pastorale berichten van de predikant. Je kunt deze teruglezen via de volgende links (de meest recente staat bovenaan):
extra nieuwsbrief 24 maart (1 juni; wij gedenken; pastoraal bericht 2)
reguliere nieuwsbrief 20 maart (viering; gebed; geboorte)
extra nieuwsbrief 17 maart (aanpassing maatregelen; pastoraal bericht)
extra nieuwsbrief 13 maart (eerste maatregelen overheid)
extra nieuwsbrief 11 maart (biddag)
VEELGESTELDE VRAGEN
Wat kan ik doen voor anderen?
Het is mooi te merken dat allerlei gemeenteleden nadenken over de vraag hoe we in deze tijd tóch verbonden kunnen blijven, ook nu we niet zullen samenkomen. Ook de vraag wat we voor onze naasten kunnen betekenen, wordt al vaak gesteld. Bij alles geldt: handel binnen de maatregelen die de overheid stelt (zie de link onderaan dit bericht). De volgende ideeën, waarvoor praktische hulp nodig is, worden op dit moment uitgewerkt:
We zoeken naar mensen die zouden willen helpen eenzame en/of oudere gemeenteleden te bellen. Meld je aan via bemoedigen@wittekerk.nl.

Welk nummer kan ik bellen als ik wil helpen en/of hulp nodig heb?
Het Rode Kruis heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar ouderen en zieke mensen terechtkunnen met vragen rond het coronavirus. Het nummer is 070-4455888. De hulplijn is volgens de organisatie bedoeld voor de kwetsbaarste mensen, zoals ouderen die door de corona-uitbraak hun huis niet uit kunnen, maar ook voor zieken en de mensen in hun omgeving.

Ook starten verschillende christelijke organisaties en kerken op dit moment www.nietalleen.nl op. Zij zijn ook bereikbaar per telefoon: 0800-1322. Nietalleen.nl verbindt mensen met een hulpvraag aan lokale organisaties die kunnen helpen.

Gebed
Een aantal gemeenteleden hebben het initiatief genomen tot een wekelijks online gebedsmoment. Je kunt via een spraakverbinding meedoen aan een kringgebed (of alleen meeluisteren). Dit werkt als volgt:

Elke woensdag vanaf 19.30u inloggen, gebedsmoment start om 20.00u
Ja, ‘gewoon’ elkaars stem horen en luisteren naar elkaar, gewoon bij iedereen thuis. Hiervoor dien je een app installeren op de pc of telefoon zodat we met elkaar kunnen praten en naar elkaar kunnen luisteren:
 – Installeer de app Discord op je telefoon of tablet. Kijk in de handleiding of mail naar gebed@wittekerk.nl als het niet lukt.  Doe dit ruim van te voren als je wilt meedoen, installeer het zeker een uur van te voren.
–  Vanaf 19:30 kun je al aanmelden op het kanaal Gebed.
– Om 20:00 uur starten we, het gebed wordt ingeleid en er is daarna maar 1 persoon aan het woord en net als een kringgebed kan het soms even stil zijn tot de volgende persoon weer begint met bidden.
– Wil je daarna nog napraten ga dan naar het Kanaal ‘Luisteren en gesprek’ dit kanaal kun je vanaf nu ook gebruiken om gewoon even met meerdere personen te praten of om even te luisteren naar elkaar.
Deze techniek om met elkaar te praten op deze manier kan tegenvallen qua geluid of het installeren lukt niet goed.  We verwachten dat we woensdag toch op deze wijze met zijn allen kunnen bidden.

Heb je ideeën rond gebed of gebedspunten? Mail naar gebed@wittekerk.nl (Manon en Arie). Voorbedes en dankzeggingen voor de online vieringen kunnen worden gemaild naar zorg@wittekerk.nl.

Giften
Het noodgedwongen annuleren van kerkdiensten heeft vele gevolgen. Eén van de vele daarvan is het tijdelijk gemis van collecten en inkomsten uit verhuur. Op www.wittekerk.nl/givt lees je hier meer over. We plaatsen dit bericht omdat we weten dat bij velen deze vraag leeft. Uiteraard hebben ook allerlei andere praktische en persoonlijke vragen onze aandacht.

Afgelasting van activiteiten
In de agenda van de Witte Kerk kun je zien wat niet doorgaat. Dit betreft sowieso alle kerkelijke activiteiten tot en met 1 juni, inclusief groeigroepen en dergelijke bij mensen thuis of vieringen elders (zoals in woonzorgcentra).
Meer informatie
Richtlijnen PKN
https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

Maatregelen Rijksoverheid
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maatregelen-onderwijs-horeca-sport

Maatregelen rond uitvaarten
https://www.bgnu.nl/leden/nieuws/2020/uitvaartbranche-treft-maatregelen-ter-verspreiding-van-het-coronavirus/

Paasmiddag Senioren – Afgelast

Maandag 6 april organiseren we een paasmiddag in de grote zaal van het Trefpunt. Een mooie viering met bekende paasliederen, gedichten en een overdenking. Natuurlijk is er koffie en thee met wat lekkers erbij.

We sluiten de middag af met een broodmaaltijd. Een vriendelijk verzoek als je daaraan wilt deelnemen om je aan te melden bij Marry Bos telefoon 0252-672206.

Wanneer je mee wilt eten en een dieet hebt, verzoeken wij je dat uiterlijk 30 maart aan ons door te geven. De middag begint om 15.00 uur en is rond 18.15 uur afgelopen.

We vinden het leuk je te ontmoeten.

Lente in de kerk – Afgelast

Op zaterdag 21 maart 2020 vieren we samen de lente in de kerk.

Door muziek, inspirerende verhalen, workshops getuigenissen en ontmoeten.

Omdat we geloven dat God bloei heeft.

Ontdek bloesem in oude kerken bloei in internationale gemeenschappen en hoor verhalen van nieuwe kerkplanten!

Recent verscheen het boek van Rene van Loon: “Lente in de kerk’, dat aanleiding gaf om samen deze dag te organiseren met diverse organisaties waaronder ook de iZB.

Een dag waarop honderden geloofsgenoten elkaar hopen te ontmoeten, die allemaal uitzien naar de lente. 

Geef je op en rijdt gezellig mee naar Lelystad: d.berensen@izb.nl

Kijk op www.lenteindekerk.nl 

Geloven in bloei

In de groeigroepen zijn we van start gegaan met blok 6 van Focus.

Op zondag 8 maart staat 1 Petrus 2 centraal. Thema van de verkondiging is: “Gezocht: Priester m/v, fulltime”

Na de dienst worden we  uitgenodigd om elkaar tijdens de koffie als generaties beter te leren kennen. Op de tafels in de grote zaal van het trefpunt zullen cijfers liggen. 

Ieder wordt uitgenodigd om aan de tafel te gaan zitten met het laatste cijfer van zijn of haar leeftijd. 

Op de tafels liggen visitekaartjes met drie vragen. Vooral vanuit het verlangen om elkaar beter te leren kenen. En iets van onze levens en ons geloof te delen met elkaar. 

Ook de tieners en jongeren van harte uitgenodigd! Natuurlijk kan je daarna ook samen beneden een rustig plekje zoeken als oud en jong!

Filmhuisavond 13 maart – afgelast

50% korting op je bioscoopkaartje

Op vrijdagavond 13 maart is er een nieuwe film van filmhuis Pier K en de Witte Kerk. Deze keer bekijken we ‘le fils de l’autre’. Net wanneer Joseph zijn dienstplicht bij het Israëlische leger wil starten, ontdekt hij dat hij niet de biologische zoon van zijn ouders is en dat hij bij zijn geboorte verwisseld werd met Yacine, kind van een Palestijnse familie uit de Westelijke Jordaanoever. Deze onthulling verandert het leven van beide families ingrijpend en dwingt hen hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen vanuit een totaal nieuw licht te bekijken.’ Reserveer nu op www.wittekerk.nl/filmhuis : je krijgt 50% korting en een gratis drankje in de pauze. Welkom!

 
   

Biddag middag- en avonddienst 11 maart 2020 CGK Fontein

Op 11 maart hopen we weer de jaarlijkse biddag te houden. Het herinnert ons eraan dat het niet vanzelfsprekend is dat we te  eten en te drinken -en nog zoveel meer-  hebben. Het viel me altijd op catechisatie op dat ook jonge mensen het best belangrijk vinden dat we kunnen en mogen bidden en dat we een bid- en dankdag hebben.

Gelukkig kennen we dat in onze gemeente ook. We willen dat ook laten merken aan onze kinderen. Daarom heeft de middagdienst ook een speciaal op de kinderen gerichte vorm.

Het deed me goed dat er met dankdag ook veel volwassenen ouderen en jongeren in de middagdienst waren.

Het is goed voor de kinderen om dat te merken, ik hoop dat het  nu met biddag weer het geval is.

Nu is de middagdienst dus vooral gericht op de kinderen.

Ook kinderen van buiten onze gemeente worden op verschillende manieren uitgenodigd. Jongens en meisjes, vraag andere kinderen ook om mee te komen.

Het gaat over het gebed: “Geef ons heden ons dagelijks brood”

Dus niet alleen het brood voor mezelf maar ook voor een ander.

Nu vragen we jullie om iets mee te nemen voor de voedselbank, zoals we ook met dankdag hebben gedaan.

Verder mag je vertellen welk eten je lekker vindt.

Ook bijzonder is dat de ‘jonge band’ een paar liederen zal begeleiden.

‘s Avonds hopen we dan een meer gewone biddagdienst te houden. Ook fijn om samen te mogen bidden in de lijdenstijd. Door Jezus offer is er immers vrije toegang tot de troon van Gods genade.