Het meeste nieuws van de Witte Kerk lees je in onze wekelijkse nieuwsbrief.
Uitgebreider nieuws staat in het tweemaandelijkse Kerkmagazine.

Bijbelzondag 28 Oktober – Met andere ogen

‘Jezus zie tegen hem: “Ga heen, uw geloof heeft u gered.”En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.’

Marcus 10: 52, Nieuwe bijbelvertaling.

De Bijbel laat je met andere ogen naar de wereld kijken. De verhalen en gedichten geven hoop en perspectief, zetten ons in beweging, troosten ons. In een aantal bijbelverhalen is kijken zelfs letterlijk het thema. Dat geldt bijvoorbeeld voor de genezing van Bartimeüs, een blinde man ( Marcus 10: 46 – 52 ). Zijn ogen worden geopend –  letterlijk. Maar hoe opent het verhaal de lezers de ogen?

Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop we u en jou vragen om op een andere manier naar de Bijbel te kijken. Natuurlijk naar het verhaal van deze zondag – ook in een bekend bijbelverhaal zit vaak meer dan je op het eerste gezicht ziet. Maar we hopen ook dat Bijbelzondag een dag is waarop we ons realiseren hoe bijzonder het is dat wij de Bijbel in onze eigen taal kunnen lezen, en dat we in alle vrijheid de Bijbel kunnen kopen en lezen.

Met vriendelijke groeten,

Elly Maat

Even voorstellen: Steven Parmentier

Mijn naam is Steven Parmentier, ik ben 28 jaar oud en getrouwd met Dorine. Twee maanden geleden ben ik van Zeist naar Hillegom verhuisd en sindsdien actief als voorganger bij Open Hof Hillegom, een zendingsgemeente van de CGK. Sinds 1 september ben ik ook een dag in de week actief als jongerenwerker in de Witte kerk. Ik ben erg blij dat ik deze twee functies met elkaar kan combineren. Na mijn studie theologie heb ik mij meer en meer gericht op jongerenwerk en kerkelijk werk. De oprechte vragen en het enthousiasme van jongeren spreken mij erg aan. Ik hoop dan ook dat we samen als gemeente jongeren een plek bieden waar zij zichzelf mogen zijn en dichter naar God toe kunnen groeien.
Naast mijn werk in Hillegom en Nieuw-Vennep ben ik ook actief als vrijwilliger bij Serve Kenya. Samen met een paar vrienden stimuleren we ondernemerschap onder Kenianen die leven in armoede. De afgelopen jaren ben ik ontzettend geïnspireerd door het geloof van deze mensen en de passie die ze hebben voor de kerk en hun naasten.
Tot slot wil ik hierbij ook de gemeente bedanken dat ik zo hartelijk ben ontvangen in de Witte kerk Mede hierdoor voel ik mijzelf al helemaal thuis in de regio. Ik kijk ernaar uit om met jullie samen te werken en beter te leren kennen.
Steven Parmentier

creatieve workshop 10 november

Herken je dat? Elke dag druk met je gezin, ouders, werk, school, en oh ja, ook de kerk heeft ons nodig. Voor dat je het weet wordt je geleefd. Maar wat drijft je? Waar krijg je energie van?  Welke rol speelt God hierin? Goed om eens stil te staan en hierover na te denken. En dat kan op een leuke en ontspannen manier met deze workshop! Op 10 november is er in de Kelder een creatieve workshop o.lv. Melanie van der Heijden (www.Art2B.you.nl). We zoeken beeldmateriaal en teksten die jou raken, inspireren en motiveren en gebruiken dit bij het maken een inspiratiedagboek. Van elke bladzijde maken we een kunstwerkje. Een naslagwerk waar je thuis op kunt terugkijken en ook mee verder kunt gaan! Tip: neem eens iemand mee van buiten de kerk! Levert vast mooie gesprekken op!

Melanie over Art2B.you

Met Art2B.you wil ik graag de kracht van het creatieve proces inzetten voor persoonlijke groei. Beelden zeggen soms meer dan 1000 woorden. Visualiseren wat in ons hoofd en hart leeft, maakt dingen tastbaar. Dit geeft inzicht. Evenals hoe wij te werk gaan in het creatieve proces. De keuzes die je maakt, de dingen waar je tegenaan loopt en hoe je hier mee om gaat….deze komen vaak overeen met ons karakter in het dagelijks leven. In mijn creatieve workshops staat dan ook niet de techniek en het resultaat centraal, maar het ervaren en genieten van het proces.

Het gaat dus niet om de bestemming… maar om de reis die jij maakt, met zijn verrassende en leerzame ontdekkingen.

Even voorstellen: Marijke Gehrels

Mijn naam is Marijke Gehrels, ik ben 54, en ik woon samen met mijn man Jacco op een boerderij aan de rand van Amsterdam. Ik ben predikant in opleiding aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en hoop in maart 2019 de studie af te ronden.

Vorig jaar heb ik stage gelopen in de Witte Kerk als vicaris Marijke. Het was een gezegende  tijd en het was jammer dat het in mei voorbij was. Daarom was het heel fijn toen van de zomer het aanbod kwam terug te komen naar de Witte Kerk als pastoraal werker.

In de Witte Kerk is veel aandacht voor ouderen. Er zijn de middagen van de HVD, de ouderenverjaardagen, de koffieochtenden, en ds. Van Andel bezoekt vele ouderen. Dit laatste werk mag ik nu naast ds. Van Andel gaan doen. Een aantal uur in de week breng ik pastorale bezoeken, aan ouderen thuis en aan ouderen in de verpleeghuizen Westerkim en In het Zomerpark. Daarnaast ben ik beschikbaar voor uitvaarten.

Ik zie uit naar weer een goede tijd in jullie midden, en vraag van harte om jullie gebed voor Gods zegen over dit mooie werk.

Hartelijke groet,

Marijke Gehrels

Cursus geloof en werk

Geloof & je dagelijks leven

 

Op maandagavond 29 oktober en woensdagavond 12 december zullen er in de grote zaal in het Trefpunt twee cursusavonden worden gehouden over ‘Geloof en werk’.

Iedereen van jong tot oud is van harte welkom!   Het zal evenzeer gaan over geloof & je dagelijkse leefomgeving, dus ook van harte welkom voor hen die niet aan het werk zijn. In die week is er geen groeigroep, maar zijn alle groeigroepen plenair uitgenodigd voor een gezamenlijke avond. Uiteraard ook voor hen die niet aan een groeigroep deelnemen. Aanmelden is niet nodig. Aanvang 20:00.

Inspiratie opdoen Focus blok 3

WAAR GOD JE ROEPT

Dat was het thema van de morgendienst van 23 september (na te luisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/media/1605375-Opname-Ochtend-dienst).
Hetzelfde thema komt terug in het Focusmateriaal wat de Groeigroepen behandelen, Follow Me was er mee bezig, en ook de kinderkerk behandelen.
Doe je thuis ook mee? In het werkboek vind je op pagina 71/72 vragen om mee aan de slag te gaan of met huisgenoten te bespreken.
Nog meer inspiratie opdoen, en leren van geloofsgenoten? Bekijk het filmpje ‘Waar God je roept’: 232005485.

Uitnodiging: Wie gaat er mee naar de Focusdag op zaterdag 6 oktober?

Op zaterdag 6 oktober trekken gemeenteleden van ruim 10 gemeenten, die aan het Focustraject deelnemen op naar Amersfoort. Volop gelegenheid dus om anderen te ontmoeten en geïnspireerd te worden. Samen te zingen o.l.v. het IZB-combo, te bidden, diverse workshops te volgen. Ook vanuit Nieuw-Vennep hopen we met een mooie grote groep daar naar toe te gaan . I.v.m. lunch graag aanmelden via ln.bz1540119482i@suc1540119482of1540119482  en i.v.m carpoolen ook graag via : ln.kr1540119482ekett1540119482iw@su1540119482cof1540119482 . Welkom!

Thuiskomen in een monumentaal kerkgebouw

Al ruim 156 jaar lang staat de Witte Kerk op de hoek van de Venneperweg en de Hoofdweg. Het monumentale gebouw is een vertrouwde plek in Nieuw-Vennep. Vrijwel iedereen kent het gebouw, en dat is waardevol. Maar het ideaal van de kerkelijke gemeenschap van de Witte Kerk gaat verder. Wij willen van de Witte Kerk een plek maken waar ieder zich welkom weet, waar mensen gehoord en gezien worden, waar ieder die wil meer over God kan ontdekken.

Bij de tijd
Om dat doel nog beter te bereiken, heeft de monumentale Witte Kerk onderhoud nodig. Op dit moment vraagt het onderhoud van apparatuur voor geluid & beeld aandacht. Het gaat om zaken als geluidsversterkers, microfoons, kerk-tv, ringleiding, beamers, etc. Het onderhoud zorgt ervoor dat het muzikaal talent van de Witte Kerk optimaal kan worden ingezet, maar ook dat de verstaanbaarheid van sprekers in de kerkzaal toeneemt. Zodat, ook na 156 jaar, de Witte Kerk een bruisende geloofsgemeenschap blijft.

Helpen
In het startweekend hield de Witte Kerk een benefietconcert ten bate van dit doel. De voorlopige opbrengst daarvan is ruim 1250 euro (stand van 14 september).

Heeft u niet kunnen komen, maar wilt u toch graag bijdragen aan de actie? Doneer dan nu online 5 euro (de toegangsprijs van het concert). Doneer je liever een groter bedrag, of via een overschrijving? Het bankrekeningnummer is NL52RABO034.580.23.73 ten name van Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep. Graag onder vermelding van ‘benefiet’. Of, via IDeal (o.v.v. ‘benefiet’). Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Creatieve kinderen

In elke morgendienst van de Witte Kerk zijn tientallen kids aanwezig. Een team van vrijwilligers staat klaar voor kinderopvang, peuterkerk en kinderkerk. Deze week stuurden kinderen van de kinderkerk ons foto’s van hun werkjes.

Wil jij meer weten over het zondagse kinderwerk van de Witte Kerk? Lees verder op onze site: onder de dienst

Eerste gitaarles

Met maar liefst 8 enthousiaste en moedige dames is de gitaarles van start gegaan! Het eerste accoord is geleerd. Op naar een echt lied!