Het meeste nieuws van de Witte Kerk lees je in onze wekelijkse nieuwsbrief.
Uitgebreider nieuws staat in het tweemaandelijkse Kerkmagazine.

Leerhuis 28 november

Sterven – en dan?

Er is één ding dat wij allemaal gemeenschappelijk hebben. Jong of oud, gezond of ziek. Dat is dat ons leven hier en nu een keertje ophoudt. Sterven hoort bij het leven hier op aarde. Maar wat gebeurt er na je sterven? Wat zegt de Bijbel hierover? De komende leerhuisavond willen met elkaar daarover nadenken en doorpraten. Van harte welkom! Woensdagavond 28 november 2018, aanvang 20:00 uur. Dorpstraat 27 te Nieuw-Vennep

De Vrijwilligers Verwendag

Kom je ook?

Op zaterdag 8 december 2018 worden alle vrijwilligers in Haarlemmermeer in het zonnetje gezet. Dan organiseert de Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer (VCH), onderdeel van MeerWaarde, de Vrijwilligers Verwendag. Doe je vrijwilligerswerk in Haarlemmermeer? Schrijf deze datum dan alvast in je agenda!

Workshops en nieuw aanbod

Elk jaar organiseert de Vrijwilligerscentrale van MeerWaarde i.s.m. de gemeente Haarlemmermeer workshops om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. We zijn trots dat we samen met onze vrijwilligers, samenwerkingspartners en lokale ondernemers tot een mooi, inspirerend en breed aanbod zijn gekomen. Dit jaar hebben we diverse vouchers aan ons aanbod toegevoegd zodat je ook op een ander moment de vrijwilligerswaardering kunt beleven. Er is voor ieder wat wils.

De polder in het teken van onze vrijwilligers

Zaterdag 8 december 2018 staat volledig in het teken van vrijwilligers die voor een ander en/of hun omgeving van betekenis zijn. Tijdens deze dag vinden op diverse plekken door de polder leuke, interessante, lekkere en bijzondere workshops plaats. Haarlemmermeer kleurt en ademt die dag “Vrijwilligerswerk”.

Aanmelden

Aanmelden voor een workshop of voucher naar keuze kan vanaf maandag 29 oktober 2018 om 10.00 uur t/m zondag 25 november 2018 tot 22.00 uur via onze website. In de week van 26 november ontvang je een bericht of je inschrijving definitief is. Deze bevestiging neem je mee naar de workshop als entreebewijs. Inschrijven kan via: http://www.vchaarlemmermeer.nl/vrijwilligers/verwendag/

Let op: in verband met het aantal beschikbare plaatsen geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Partners van vrijwilligers zijn helaas uitgesloten van deelname om te voorkomen dat we vrijwilligers moeten teleurstellen.

Meer informatie over de Vrijwilligers Verwendag is te vinden op www.vchaarlemmermeer.nl

Tot ziens op zaterdag 8 december aanstaande!

Vrijwilligerscentrale Haarlemmermeer onderdeel van MeerWaarde

T 023-569 88 71

E ln.ed1542789052raawr1542789052eem@e1542789052lartn1542789052ecsre1542789052gilli1542789052wjirv1542789052

Bijpraatmoment Jong – 18 november

Ben je actief in het kinder- en jongerenwerk van de Witte Kerk?

Dan nodigen we je graag uit om op zondagochtend 18-11 na de kerkdienst met elkaar koffie/thee te drinken in de bovenzaal van het Trefpunt. Je kunt je drinken halen aan de bar, en erna doorlopen naar boven.
Bij deze ontmoeting willen we jullie kennis laten maken met Steven, en enkele nieuwtjes vanuit Jong met je delen. Het is vooral een informele samenkomst om met elkaar wat te drinken en kennis te maken. We hopen je te zien zondag de 18e!
 
Fijn weekend!
Kernteam Jong: Arjan, Steven, Johan en Marieke
ln.kr1542789052ekett1542789052iw@gn1542789052oj1542789052

Onze AED nu 24 uur per dag beschikbaar voor hulpverleners

Aan de buitenmuur van Het Trefpunt hangt een prachtige kast, waarin onze AED hangt. Alle burgerhulpverleners, vrijwilligers van de Hartstichting met een reanimatiediploma, kunnen wanneer er een reanimatie in de buurt is, dag en nacht gebruik maken van onze AED. Dat kan levens redden.
De buitenkast is geschonken door stichting AED Nieuw-Vennep.

In Het Trefpunt hangt al ruim tien jaar een AED. Met dit apparaat kan bij een hartstilstand een elektrische schok worden toegediend. Deze AED is tijdens de openingstijden van Het Trefpunt beschikbaar, maar niet 24/7.
Joffry van Grondelle, gemeentelid en voorzitter van de Stichting AED Nieuw-Vennep, vroeg ons de AED buiten op te hangen, zodat burgerhulpverleners in geval van nood de AED altijd zouden kunnen gebruiken. De stichting wilde een buitenkast ter beschikking stellen.

Burgerhulpverlener
Burgerhulpverleners die in de buurt zijn ontvangen een SMS-bericht waarin zij de locatie van het slachtoffer kunnen lezen en ter plekke de reanimatie kunnen gaan starten. Anderen ontvangen een SMS met de dichtstbijzijnde locatie van de AED en de code van het slot, zodat ze die eerst kunnen ophalen. Iedereen die een reanimatie diploma heeft kan zich aanmelden als burgerhulpverlener via de website van de Hartstichting.

Reanimatiecursus
De Vennepse stichting geeft ook reanimatiecursussen. In twee avonden leer je reanimeren en leer je de AED bedienen. Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van deze cursus. Met het reanimatiediploma kun je je aanmelden als burgerhulpverlener. Omstanders en burgerhulpverleners die in de buurt van het slachtoffer aanwezig zijn, zijn de eerste schakel in de levensreddende hulpketen. Als iedereen binnen 6 minuten gereanimeerd wordt met een AED stijgt de overlevingskans enorm. AED-Nieuw-Vennep doet zijn uiterste best om deze 6-minuten-zones voor Nieuw-Vennep te realiseren. Voor meer informatie: http://aed-nieuwvennep.nl

EO en IZB beginnen podcast ‘Eerst Dit’

Dagelijkse overdenking via Whatsapp

Onder de naam ‘Eerst dit’ verzorgen de Evangelische Omroep en de missionaire organisatie IZB vanaf maandag 3 december een gratis dagelijkse bijbelpodcast. Elke werkdag krijgen de abonnees ’s ochtends een 7-minuten durende podcast in hun Whatsapp, met een bijbelgedeelte en een beknopte overdenking daarbij, gericht op het dagelijks leven. De doelgroep bestaat uit mensen in het spitsuur van het leven (25-40 jaar), die willen groeien in geloof en het volgen van Jezus.

Iedere werkdag is er een vast persoon die de bijdragen verzorgt. De vijf medewerkers zijn ds. Dirk de Bree (Utrecht), Minella van Bergeijk (hoofdredacteur EVA), ds. Kees van Ekris (Zeist), ds. Jan Maarten Goedhart (IZB-Focus) en ds. Hanneke Ouwerkerk (Schoonhoven).

‘Veel mensen in de doelgroep hebben een drukke baan, gezin, activiteiten in de kerk, de sportclub, de sociale contacten, een cursus, en ga zo maar door. De tijd om geconcentreerd een Bijbelgedeelte te lezen en te overdenken schiet er al snel bij in’, zegt Daan Molenaar, conceptontwikkelaar van de EO. ‘Eerst Dit’ geeft mensen uit de doelgroep een gedachte waar je tijdens je werkdag wat aan hebt’, zegt ds. Sjaak van den Berg, directeur van de IZB. ‘Het is een bijbellezing en een prikkelende overdenking, die je helpt bij een missionaire levensstijl. Origineel, concreet, to the point; houdbaar in tijden van vreugde en van verdriet.’

De podcast begint maandag 3 december. Geïnteresseerden kunnen zich nu al gratis aanmelden via www.eerstdit.nl.

Reis naar Israël van 9 mei t/m 19 mei 2019

In mei 2019 gaan we met een aantal mensen van de Witte Kerk en andere Venneper kerken naar Israël. Via deze pagina houden we je steeds op de hoogte!

de reis
Velen zijn al in het beloofde land geweest en elke keer is er toch weer de roep om opnieuw te gaan. We begrijpen dat het nog even duurt voor het zover is en de vakantie van dit jaar net achter de rug is. Maar om zo’n reis te organiseren moet je nu eenmaal ver vooruit plannen om alles vast te kunnen leggen. Ook is de investering in zo’n reis groot (ongeveer 1800 euro, alles inbegrepen op middaglunches na), maar daar krijg je ook wat voor. Alles wordt deze tien dagen voor je geregeld: vervoer, slaapplekken, excursies. Ds. Arjan Berensen (predikant van de Witte Kerk) gaat mee als geestelijk begeleider. Een Nederlandstalige, goed ingevoerde gids reist ook met ons mee.
Het voorgenomen reisprogramma kun je onderaan deze pagina downloaden.

vragen of opgeven
We hebben van het reisbureau tot december de tijd gekregen om een definitieve lijst op te geven van wie er mee gaan.En hoe meer deelnemers hoe goedkoper het wordt, dus als u nog twijfelt of nog vragen heeft, belt u maar of schiet u me even aan. Vragen of opgeven kan via de mail: ln.te1542789052nkciu1542789052q@neg1542789052ineor1542789052g.nav1542789052.b1542789052 of per tel. 0655786879.

Uitgebreid reisprogramma
De volgende weblink bevat het schema van de reis zodat u een overzicht krijgt van hoe het zal worden: Israelreis voorgenomen route De Witte Kerk mei 2019.

Shalom

Ambtsdragers verkiezingen januari 2019

Voor de komende ambtsdragers verkiezingen zijn er 3 essentiële vacatures te vervullen. Te weten:

– Ouderling-Voorzitter kerkenraad (1e voorzitter)
– Ouderling Bouwen (2de voorzitter)
– Ouderling Beheren (voorheen voorzitter van de kerkrentmeesters):

De ouderling-voorzitter (1e vz.) , de ouderling-bouwen (2e vz.), de ouderling beheren en de secretaris vormen samen met de predikant het Dagelijks Bestuur (DB) (dit woord vervangt het kerkordelijke woord moderamen) van de gemeente. Het betreffen hiermee vacatures die van groot belang zijn voor het aansturen van de gemeente. Des te meer omdat deze al een jaar vacant zijn en de organisatie enigszins ‘mank loopt’. Een situatie die niet langer wenselijk is!

Om een goed beeld te krijgen van de taken die horen bij de vacante plekken volgt hieronder een korte omschrijving daarvan. Uitgangspunt daarbij is geweest om vooral de verschillen ten opzichte van de oude situatie/structuur weer te geven. Om die reden een uitgebreide omschrijving van de beide voorzitters en een beknopte van de ouderling Beheren.

Functieprofielen 1e en 2e voorzitter

– Ouderling-Voorzitter kerkenraad (1e voorzitter): https://www.wittekerk.nl/ouderling-voorzitter-kerkenraad-1e-voorzitter/

– Ouderling Bouwen (2de voorzitter) : https://www.wittekerk.nl/ouderling-bouwen-2e-voorzitter/

Het takenpakket van de voorzitter zoals wij deze jaren kenden is zo omvangrijk dat met ingang van de nieuwe structuur (jan. 2018) de kerkenraad er mee in heeft gestemd om de taken van de voorzitter op een bepaald punt te splitsen. Op deze wijze is de functie van ouderling-voorzitter (1e vz.) en ouderling-bouwen (2e vz.) toen vastgesteld. Hiermee hopen we het takenpakket van de nieuwe ouderling-voorzitter (1e vz.) te verlichten.

Indicatie bekwaamheden en competenties beide voorzitters

Is dienstbaar vanuit het besef altijd in de eerste plaats Gods Koninkrijk te zoeken

 • Heeft Liefde voor- en kennis van Gods (plaatselijke) gemeente en haar veelkleurigheid
 • Heeft de noodzakelijke kennis van Woord en geschrift (vooral belangrijk bij 1e voorzitter)
 • Heeft goede communicatieve vaardigheden
 • Kan denken op beleidsniveau
 • Bereid om zich te houden aan- en zo nodig te verdiepen in de kerkorde
 • Weet te delegeren en zo nodig te faciliteren
 • Vaardigheden om efficiënt en effectief vergaderingen te leiden
 • Kan goed luisteren maar ook doorvragen
 • Enige kennis van kerkelijk ‘vakjargon’ of bereid dat te leren
 • Vermogen om hoofd en bijzaken van elkaar te onderscheiden

Samenwerking 1e en 2e voorzitter

De ouderling-voorzitter (1e vz.) werkt nauw samen met de ouderling-bouwen (2e vz.). Daar waar de 1e vz. zich primair richt op het geestelijk aspect, de inhoud, waakt de 2e vz. erover dat organisatie en processen ten dienste blijven staan van die inhoud. Dit in tegenstelling tot het verleden waarbij de organisatorische aspecten de boventoon voerden en de geestelijke in het gedrang kwamen. Door zowel deze 1e als de 2e voorzitter deel uit te laten maken van het DB zijn beide aspecten, geestelijk en organisatorisch, vertegenwoordigd bij het nemen van dagelijkse besluiten. Tevens is nu geborgd dat bij afwezigheid van de 1e vz. de 2e vz. in kan vallen.

Functieprofiel Ouderling Beheren: Voor meer informatie gaat u naar:https://www.wittekerk.nl/functieprofiel-ouderling-beheren/

Minimaal beoogde frequentie vergaderingen op jaarbasis

 • DB: 8 x per jaar
 • KR: 8 x per jaar
 • De ouderlingen Bouwen en Beheren hebben daarnaast nog hun eigen kernteamvergaderingen

 

Bijbelzondag 28 Oktober – Met andere ogen

‘Jezus zie tegen hem: “Ga heen, uw geloof heeft u gered.”En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.’

Marcus 10: 52, Nieuwe bijbelvertaling.

De Bijbel laat je met andere ogen naar de wereld kijken. De verhalen en gedichten geven hoop en perspectief, zetten ons in beweging, troosten ons. In een aantal bijbelverhalen is kijken zelfs letterlijk het thema. Dat geldt bijvoorbeeld voor de genezing van Bartimeüs, een blinde man ( Marcus 10: 46 – 52 ). Zijn ogen worden geopend –  letterlijk. Maar hoe opent het verhaal de lezers de ogen?

Bijbelzondag is de jaarlijkse dag waarop we u en jou vragen om op een andere manier naar de Bijbel te kijken. Natuurlijk naar het verhaal van deze zondag – ook in een bekend bijbelverhaal zit vaak meer dan je op het eerste gezicht ziet. Maar we hopen ook dat Bijbelzondag een dag is waarop we ons realiseren hoe bijzonder het is dat wij de Bijbel in onze eigen taal kunnen lezen, en dat we in alle vrijheid de Bijbel kunnen kopen en lezen.

Met vriendelijke groeten,

Elly Maat

Even voorstellen: Steven Parmentier

Mijn naam is Steven Parmentier, ik ben 28 jaar oud en getrouwd met Dorine. Twee maanden geleden ben ik van Zeist naar Hillegom verhuisd en sindsdien actief als voorganger bij Open Hof Hillegom, een zendingsgemeente van de CGK. Sinds 1 september ben ik ook een dag in de week actief als jongerenwerker in de Witte kerk. Ik ben erg blij dat ik deze twee functies met elkaar kan combineren. Na mijn studie theologie heb ik mij meer en meer gericht op jongerenwerk en kerkelijk werk. De oprechte vragen en het enthousiasme van jongeren spreken mij erg aan. Ik hoop dan ook dat we samen als gemeente jongeren een plek bieden waar zij zichzelf mogen zijn en dichter naar God toe kunnen groeien.
Naast mijn werk in Hillegom en Nieuw-Vennep ben ik ook actief als vrijwilliger bij Serve Kenya. Samen met een paar vrienden stimuleren we ondernemerschap onder Kenianen die leven in armoede. De afgelopen jaren ben ik ontzettend geïnspireerd door het geloof van deze mensen en de passie die ze hebben voor de kerk en hun naasten.
Tot slot wil ik hierbij ook de gemeente bedanken dat ik zo hartelijk ben ontvangen in de Witte kerk Mede hierdoor voel ik mijzelf al helemaal thuis in de regio. Ik kijk ernaar uit om met jullie samen te werken en beter te leren kennen.
Steven Parmentier

creatieve workshop 10 november

Herken je dat? Elke dag druk met je gezin, ouders, werk, school, en oh ja, ook de kerk heeft ons nodig. Voor dat je het weet wordt je geleefd. Maar wat drijft je? Waar krijg je energie van?  Welke rol speelt God hierin? Goed om eens stil te staan en hierover na te denken. En dat kan op een leuke en ontspannen manier met deze workshop! Op 10 november is er in de Kelder een creatieve workshop o.lv. Melanie van der Heijden (www.Art2B.you.nl). We zoeken beeldmateriaal en teksten die jou raken, inspireren en motiveren en gebruiken dit bij het maken een inspiratiedagboek. Van elke bladzijde maken we een kunstwerkje. Een naslagwerk waar je thuis op kunt terugkijken en ook mee verder kunt gaan! Tip: neem eens iemand mee van buiten de kerk! Levert vast mooie gesprekken op!

Melanie over Art2B.you

Met Art2B.you wil ik graag de kracht van het creatieve proces inzetten voor persoonlijke groei. Beelden zeggen soms meer dan 1000 woorden. Visualiseren wat in ons hoofd en hart leeft, maakt dingen tastbaar. Dit geeft inzicht. Evenals hoe wij te werk gaan in het creatieve proces. De keuzes die je maakt, de dingen waar je tegenaan loopt en hoe je hier mee om gaat….deze komen vaak overeen met ons karakter in het dagelijks leven. In mijn creatieve workshops staat dan ook niet de techniek en het resultaat centraal, maar het ervaren en genieten van het proces.

Het gaat dus niet om de bestemming… maar om de reis die jij maakt, met zijn verrassende en leerzame ontdekkingen.

Even voorstellen: Marijke Gehrels

Mijn naam is Marijke Gehrels, ik ben 54, en ik woon samen met mijn man Jacco op een boerderij aan de rand van Amsterdam. Ik ben predikant in opleiding aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en hoop in maart 2019 de studie af te ronden.

Vorig jaar heb ik stage gelopen in de Witte Kerk als vicaris Marijke. Het was een gezegende  tijd en het was jammer dat het in mei voorbij was. Daarom was het heel fijn toen van de zomer het aanbod kwam terug te komen naar de Witte Kerk als pastoraal werker.

In de Witte Kerk is veel aandacht voor ouderen. Er zijn de middagen van de HVD, de ouderenverjaardagen, de koffieochtenden, en ds. Van Andel bezoekt vele ouderen. Dit laatste werk mag ik nu naast ds. Van Andel gaan doen. Een aantal uur in de week breng ik pastorale bezoeken, aan ouderen thuis en aan ouderen in de verpleeghuizen Westerkim en In het Zomerpark. Daarnaast ben ik beschikbaar voor uitvaarten.

Ik zie uit naar weer een goede tijd in jullie midden, en vraag van harte om jullie gebed voor Gods zegen over dit mooie werk.

Hartelijke groet,

Marijke Gehrels