Het meeste nieuws van de Witte Kerk lees je in onze wekelijkse nieuwsbrief.
Uitgebreider nieuws staat in het tweemaandelijkse Kerkmagazine.

Week van Gebed 2019 zet het ‘Recht voor Ogen’

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari, ook Hoofddorpse kerken doen mee.

Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie.

Activiteiten van de Hoofddorpse Kerken:

Vrijdag 18 januari

19.30 uur Ionaviering ‘Recht voor Ogen’, in de Doopsgezinde Kerk, Hoofdweg 691 met muzikale medewerking van de Cantorij van de Lichtkring o.l.v. Marianne Voskamp. Voorganger ds. Hedi Hegeman.

Zondag 20 januari

10.30 uur: oecumenische tafelviering in De Ark, Muiderbos 36, waarin pastor Frans Bossink en ds.  Aarnoud van der Deijl voorgaan.

Maandag 21 januari

19.30: Uur van gebed met bijbellezing, overdenking en muziek in de ontmoetingsruimte van de Marktpleinkerk, Marktpleinkerk 96, o.l.v. de Gebedskring.

Dinsdag 22 januari

14.00-14.30 uur: meditatief moment in De Ark, Muiderbos 36, tijdens wekelijkse Markt-In.

Vrijdag 25 januari

19.30: Uur van gebed met bijbellezing, overdenking en muziek in de ontmoetingsruimte van de Marktpleinkerk, Marktpleinkerk 96, o.l.v. de Gebedskring.

Zaterdag 26 januari

17.30-21.30 uur: Running diner met ‘tafelgesprekken’ in De Ark, Muiderbos 36. Aanmelden en informatie: Aarnoud van der Deijl, tel. 023-2000192  ln.pr1548065786oddfo1548065786ohgp@1548065786ljied1548065786redna1548065786v.ra1548065786

Zondag 27 januari

10.00 uur oecumenische viering in de Lichtkring, Lunenburgdreef 70, waarin ds Coen Wessel en ds Hedi Hegeman voorgaan.

14.00-17.30 uur: In de Marktpleinkerk, Marktplein 96 wordt voor de 23e keer de Dialoog in muziek georganiseerd: Haarlemmermeerse koren zingen een kwartier lang hùn muziek.

Voor informatie over alle activiteiten van de Raad van Kerken Hoofddorp www.kerkeninhoofddorp.nl

Leerhuis 29 januari as

Dinsdag 29 januari is er weer een leerhuisavond.
De avond gaat over ons meest dierbare bezit: de bijbel. Hoe betrouwbaar is het proces van overlevering? Langs welke wegen is de bijbel tot stand gekomen? Deze en andere vragen staan centraal tijdens deze leerhuisavond.

Ds. Arjan Berensen zal ons het e.e.a vertellen waarna we met elkaar door zullen praten in groepjes.

Locatie: Het Trefpunt naast de Witte Kerk , aanvang: 20.00 uur. Van harte welkom!

Wie wil er deze avond helpen met koffie schenken? Meld je even bij Clasine Feith of via ln.kr1548065786ekett1548065786iw@ne1548065786tsure1548065786ot1548065786

jubileumdienst ontmoetingsdienst 27 januari as

De ontmoetingsdienstcommissie bestaat in januari 45 jaar en  nodigt u van harte uit voor de ontmoetingsdienst op zondag 27 januari in PG De Rank.

Aanvang van deze jubileumdienst is om 19.00 uur.

Voorganger is ds. Gonja van ‘t Kruis uit Nieuw Vennep, muzikale medewerking wordt verleend door Barend Klaassen (orgel), Leen de Borst (trompet)  en Interkerkelijk koor Caritas uit Aalsmeer, o.l.v. Arjaan van Eck.

Thema : “Goed zijn  voor elkaar”.

Na de dienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten over  de dienst.

Het belooft een feestelijke  dienst te worden, mogen wij weer rekenen op uw komst?!

Alvast bedankt namens de ontmoetingsdienstcommissie,

Week van Gebed 2019 zet recht voor ogen

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor elkaar, voor de stad, het land en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Indonesië.

De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. Christenen worden opgeroepen om samen te bidden voor recht en gerechtigheid.  

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema ‘Recht voor ogen’. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er varianten beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  ln.kr1548065786ekett1548065786iw@ne1548065786tsure1548065786ot1548065786.

Cursus ‘luisterend Bidden’

Met de cursus Luisterend Bidden ga je in zes bijeenkomsten op ontdekkingstocht. Wat betekent het om steeds meer op Jezus te gaan lijken? Kunnen we echt Gods stem horen? Op welke manieren spreekt God? Hoe kunnen we elkaar opbouwen en bemoedigen? Hoe kunnen we groeien in bidden en luisteren?

Vragen die veel christenen zullen herkennen. Bidden is niet altijd makkelijk. En wat kun je op zoek zijn naar Gods stem. In een veilige setting komen deze vragen aan bod. Zes avonden nemen we de tijd om de bijbel te bevragen en om samen te oefenen. In ieder geval zullen Miriam en Jaron Jongeneel een aantal avonden begeleiden (zij studeren HBO theologie in Ede). En ook dominee Taco Koster is bij deze cursus betrokken. En om een misverstand uit de weg te ruimen: deze cursus is niet bedoeld voor ‘fijnproevers’, maar staat open voor iedereen die een stap(je) wil zetten in het bidden.

Het cursusmateriaal is afkomstig van New Wine. We trekken er zes avonden voor uit en iedere avond start om 20.00 uur. De eerste avond is op 10 januari 2019 en de locatie voor deze avond is Buurthuis Het Contact, Sandestein 42 in Nieuw-Vennep. De andere data: 17 januari, 24 januari, 31 januari, 7 februari en 14 februari. Het initiatief voor deze cursus ligt bij CrossPoint in Getsewoud, maar het verlangen is dat mensen uit meerdere kerken mee zullen doen. Er is zo veel om samen te ontdekken!

Kosten voor deze cursus zijn ongeveer 25 euro (tbv. Locaties en cursusboek).

Meer weten? ln.kr1548065786ekett1548065786iw@ne1548065786tsure1548065786ot1548065786

Kerstmarkt

Volgende week vrijdag  21 december wordt er tussen 17.00 en 21.00 uur op het Harmonieplein bij Pier-K een kerstmarkt georganiseerd.

Een aantal gemeenteleden hebben het initiatief genomen om ook namens de Witte Kerk daar vertegenwoordigd te zijn.

Bezoekers kunnen op de informatiestand terecht voor een praatje. Ook wordt hen een kaars met uitnodiging voor 1 van de kerstdiensten aangeboden en kunnen geïnteresseerden een Lucas evangelie in gewone taal meenemen. 

In de hal van ‘t Trefpunt kun je na afloop van de morgendienst op 16 december een donatie doen en zo een concrete bijdrage leveren aan het delen van het kostbare evangelie met onze dorpsgenoten.

Bid je mee dat er mooie ontmoetingen en gesprekken mogen plaatsvinden?

Filmavond

Vrijdag 11 januari a.s. wordt er in samenwerking met Pier-K weer een filmavond georganiseerd. Dit keer zal de film “The Place” getoond. (Een mysterieuze man zit dag in dag uit aan eentafeltje in de bar The Place. Hier ontvangt hij zijn klanten, die hem vragenhun soms onmogelijke wensen te realiseren. Een mooier uiterlijk, een kindgenezen, weer kunnen zien, God hervinden,… de zwijgzame man ontvangt de meestuiteenlopende verzoeken. In ruil voor zijn hulp vraagt hij deze mensen ietsvoor hem terug te doen. Wanhopig in hun zoektocht naar hervonden geluk zijn zijsoms bereid een hoge (morele) prijs te betalen. Hoeveel hebben ze erdaadwerkelijk voor over om hun wensen uit te laten komen?)

Kaarten in de voorverkoop (€4,- pp ) kunnen worden besteld via ln.kr1548065786ekett1548065786iw@ne1548065786tsure1548065786ot1548065786 en zullen vlak voor aanvang worden uitgedeeld aan de ingang.

Zonder reservering kunnen kaarten aan de kassa worden gekocht voor €8,-

Hartelijk welkom!

Bij de dienst van 16 december (3e advent)

Op zondagmorgen 16 december staat er er een doopdienst ingeroosterd. Zoals eerder in de Witte Kerk meegedeeld, is op 19 september j.l. een kind geboren in het gezin van een van onze gemeenteleden (om privacy-redenen vermelden we hier hun namen niet). De ouders hebben kortgeleden, na diverse gesprekken, de kerkenraad officieel gevraagd om voor hun dochter een kinderzegen te mogen ontvangen in plaats van de kinderdoop.

Bij een kinderzegen stellen ouders hun nieuwgeboren kind voor aan de gemeente, en wordt er temidden van de gemeente om Gods nabijheid en zegen gebeden. Het is geen sacrament. De kinderdoop blijft leidend.
In 2012 besloot de toenmalige kerkenraad, na overleg met de gemeenten, de mogelijkheid tot kinderzegen te bieden aan ouders die moeite hebben met de kinderdoop. Ondanks dat deze ruimte sinds die tijd in ons beleidsplan staat, is daar tot deze aanvraag geen actief gebruik van gemaakt in een dienst in de Witte Kerk.
De kerkenraad hoopt op een dienst tot opbouw van de gemeente en tot eer van Gods Naam.

Experience dienst 9 december

9 december 2018 zijn jullie van harte uitgenodigd voor de allerlaatste Xperience dienst! We gaan er met z’n allen een feestje van maken, dus zorg dat je erbij bent. Het thema is ‘Muziek voor God’. Wat is de rol van muziek in onze relatie met God? Bert van Laar gaat ons hier meer over vertellen en we hebben een gaaf muziekteam waarmee we toffe nummers gaan zingen. Neem ook je telefoon mee, die zal je nodig hebben! Neem iedereen gezellig mee, tot 9 december!

 

Geloof en werk

Op woensdag 12 december om 20:00 wordt er een tweede cursusavond georganiseerd over ‘geloof en werk’. Ook als je de eerste avond op 29-10 niet bij was, van hárte welkom op deze avond. Waar we toegerust worden, elkaar ontmoeten in beroepsgroepen, samen in gesprek gaan, zingen en bidden. Geïnspireerd door film & praktijk.

In december zijn er vanwege de Adventsperiode geen Focusdiensten, en geplande groeigroepavonden. Een mooie maand om spontaan met elkaar of als kring met elkaar af te spreken bij elkaar aan te schuiven en een avond in te vullen met de creatieve ideeën uit de eigen groep. Daarnaast van harte welkom op deze plenaire groeigroepavond, die uiteraard ook voor andere gemeenteleden of geïnteresseerden georganiseerd wordt. Dus neem gerust iemand mee.

De avond is ook voor hen die geen betaalde arbeid verrichten.. breder op gevat gaat het ook over ‘geloven op werkdagen’.

Van harte uitgenodigd!