Het kernteam Ondersteunen heeft diverse administratieve taken. Ouderling-scriba Aly van Groenigen en kernteamleider Marleen Schalk maken deel uit van dit kernteam. Ze zijn onder andere betrokken bij het opstellen van roosters, het verwerken van post, het notuleren van vergaderingen van kerkenraad en dagelijks bestuur, en andere ondersteunende taken zoals het aansturen van allerlei administratieve taken. Alle vragen of reacties die je niet kwijt kunt aan één van de andere kernteams (hieronder), mag je sturen aan kernteam Ondersteunen. Zij zijn bereikbaar via secretaris@wittekerk.nl.