In samenwerking met Protestantse Gemeente De Rank organiseren wij zes maal per jaar een ontmoetingsdienst. Deze diensten, die om 19.00 uur beginnen, worden afwisselend in De Rank en in de Witte Kerk gehouden. Aan deze diensten werkt altijd een koor mee. Doelstelling van deze diensten is om rand- en buitenkerkelijken in aanraking te brengen met het evangelie. Contact met Team Ontmoetingsdiensten verloopt via kernteam Vieren.