Normaliter staat elke woensdag staat een gastvrouw/-heer klaar om u te ontvangen en hartelijk welkom te heten.

Per 2 maart kan Iedereen weer terecht voor een praatje, gesprek, bezinning en gebed. Ook kunt u een kaarsje aansteken.

 De kerk staat per 2 maart weer elke woensdagmorgen open van 11:00 – 13:00 uur, met in achtneming van de Corona maatregelen.