Op zaterdagmiddag D.V. 30 maart 2019 hopen we een ouderenmiddag te houden in “De Bron”

Op deze middag zal Alide Snitselaar, van het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, een presentatie geven. Er is gelegenheid om op deze middag een bijdrage te geven voor het werk dat ze doen. Van harte aanbevolen.

Vanaf 15:00 uur staat de koffie klaar Het programma begint om 15:30 uur 

Uiteraard willen we de ouderenmiddag weer afsluiten met een maaltijd, welke deze keer wordt verzorgd door de jongeren van de jeugdvereniging.

Als u van plan bent te komen, wilt u dit dan aan ons doorgeven, zodat wij daar met onze inkopen rekening mee kunnen houden?

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf naar “De Bron” te komen, kunnen we voor vervoer zorgen!

U kunt bellen met:

  • Reinie van Dijken 0252-621998
  • Tineke v.d. Knaap 023-5629242

               Tryfosa en Diaconie