Maandag 6 april organiseren we een paasmiddag in de grote zaal van het Trefpunt. Een mooie viering met bekende paasliederen, gedichten en een overdenking. Natuurlijk is er koffie en thee met wat lekkers erbij.

We sluiten de middag af met een broodmaaltijd. Een vriendelijk verzoek als je daaraan wilt deelnemen om je aan te melden bij Marry Bos telefoon 0252-672206.

Wanneer je mee wilt eten en een dieet hebt, verzoeken wij je dat uiterlijk 30 maart aan ons door te geven. De middag begint om 15.00 uur en is rond 18.15 uur afgelopen.

We vinden het leuk je te ontmoeten.