Meedoen

Doe je met ons mee? Je bent welkom tijdens onze diensten op zondag, maar ook bij al onze activiteiten door de week. Of je nu jong bent of al wat ouder, er zijn altijd activiteiten die bij jou passen.

Op zondag

Om 9.30 uur en om 19.00 uur houden we een dienst. Tijdens de ochtenddienst is er oppas en peuterkerk. Kinderen zijn welkom in de kerk en gaan na het kindermoment naar de kinderkerk. De liedteksten en schriftlezingen projecteren we en naast het orgel klinkt ook een combo in de dienst. Na afloop drinken we gezellig een kopje koffie of thee. Voor de tieners is er een after-party in onze Kelder.

Tijdens avonddiensten zijn er geen activiteiten voor kinderen en klinkt alleen het orgel. Regelmatig zijn er bijzondere avonddiensten, waaraan bijvoorbeeld een koor of combo meewerkt, extra verdieping wordt gegeven bij het jaarthema of veel gezongen wordt.

Via de KerkTV kun je ook thuis de diensten meebeleven of nog eens beluisteren.

Door de week

Ook door de week ontmoeten we elkaar regelmatig. We vinden het belangrijk om elkaar beter te leren kennen, elkaar te steunen, samen te groeien in ons geloof, samen te bidden of gewoon gezellige dingen met elkaar te doen.

Groeigroepen zijn kleine kringen van 10 – 15 personen die ongeveer twee keer in de maand elkaar ontmoeten rond de Bijbel. Er zijn heel verschillende groepen, voor jongeren, voor moeders, op een ochtend, op een avond, in Hoofddorp, die allemaal met hetzelfde jaarthema werken. Het thema komt terug in de kerkdiensten, maar ook op speciale thema-avonden.
Kinderclub, tienerclub Xcited, Jongerennetwerk Contrast, Follow-Me (catechese) en de EO-jongerendag zijn voorbeelden van de activiteiten voor kinderen en jongeren. Onze jongerenwerker kan je daar alles over vertellen.

Wekelijkse bidgroepen en koffieochtenden, ouderenmiddagen, muziekgroepen (ook voor tieners) en thema-avonden, bijvoorbeeld over opvoeden, zijn activiteiten voor volwassenen. Hoogtepunten zijn ook onze jaarlijkse rommelmarkt en natuurlijk het kampeerweekend bij Opwekking. Al zin om mee te doen?

Oriënteren

Wil je eens vrijblijvend kennis maken? Of ken je de kerk alleen van vroeger en lees je nu dingen waar je meer over wilt weten? Zoek je de verbinding met God en weet je niet waar te beginnen? Heb je vragen die je graag eens wilt stellen?
Je bent welkom voor een persoonlijk kenismakingsgesprek of samen met anderen op de oriëntatiekring. We willen samen op zoek gaan naar antwoorden.

Vrijwilliger zijn

We zijn samen kerk, onze geloofsgemeenschap. Iedereen heeft talenten die we op allerlei manieren kunnen inzetten voor het bouwen aan Gods koninkrijk. Dat kan heel praktisch door het helpen klussen aan de gebouwen, door de tuin te onderhouden of koffie te komen schenken.

Je kunt ook leiding geven aan een GroeiGroep, zieken of ouderen bezoeken of gave avonden organiseren voor onze tieners.
Ook heel specifieke talenten als tekstschrijver, vormgever, interieurstylist of ARBO-deskundige zetten we graag in voor speciale projecten.
Ja, het kost natuurlijk tijd. Maar wat is er mooier dan je talenten inzetten voor Gods koninkrijk? Het levert gegarandeerd mooie momenten!

Vacatures staan regelmatig in het kerkmagazine. Je kunt ook contact opnemen met de Talentenmakelaar via bouwen@wittekerk.nl.

Doneren

Giften voor de kerk zijn van harte welkom. Daarvan betalen wij onze activiteiten, medewerkers en gebouwen. De kerk wordt niet structureel gesubsidieerd, maar is wel een ANBI, waardoor je giften kunt aftrekken van de belasting.
In januari doen we mee aan de landelijke actie Kerkbalans en vragen we alle mensen die bij ons staan ingeschreven een (toezegging voor een) vrijwillige bijdrage.
Tijdens onze kerkdiensten collecteren we voor onze eigen gemeente (kerkrentmeesters) en voor hulp aan anderen (diaconie). Bij de uitgang is een collecte voor een speciaal doel.

Een bijdrage aan de collecte kun je aftrekken van de belasting wanneer je collectebonnen gebruikt.

Periodieke giften, legaten en erfenissen zijn ook een manier om onze gemeente te steunen. Direct een gift doen kan ook, ook anoniem.

Elke bijdrage is hartelijk welkom.