Geven

Wil je ook dat de Witte Kerk kan blijven doen waar ze al decennia lang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij jouw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Als kerkgemeenschap hebben wij ook te maken met kosten. Uiteraard doen wij er alles aan om op een verantwoorde wijze om te gaan met dat wat ons wordt toevertrouwd. Naast de kosten die wij zelf maken is ons streven om vooral ook onze medemens te zien en ons steentje bij te dragen op die plekken waar dit nodig is.

Je snapt dat elke gift, groot of klein, hartelijk welkom is. Hieronder hebben wij geprobeerd dit overzichtelijk weer te geven. Voel je vrij om mee te doen! En de vorm te kiezen die bij jou past.

Gift Algemeen

Je kunt een algemene gift geven, maar ook een gift voor een specifiek doel.

Een algemene gift kun je geven via Ideal of een overschrijving naar NL52RABO034.580.23.73 ten name van Protestantse Gemeente Witte Kerk Nieuw-Vennep.
Een specifieke gift of bijdrage kun je geven via een overschrijving naar:

Collecten

Elke dienst collecteren we voor drie verschillende doelen. Dit betreft voor het werk van kernteam Beheren daarnaast voor het werk van kernteam Dienen en een collecte voor een doel buiten onze gemeenschap. Van oudsher staan er collectezakken waarin bezoekers hun gaven kunnen geven. Echter steeds vaker wordt digitaal gedoneerd door middel van een smartphone. Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat ook als je thuis de dienst meebeleeft je gemakkelijk mee kan doen met de collecten. Van harte aanbevolen!

Geven aan de collecten kan op verschillend manieren:

Contant/collecte bonnen

Uiteraard kan er nog steeds contant worden betaald aan de collecten maar ook het gebruik van collecte bonnen is een goed alternatief voor wie niet digitaal kan bijdragen.

Door collectebonnen te gebruiken heb je een bewijsstuk van je bijdragen aan de Witte Kerk. We verkopen collectebonnen in 3 kleuren:
– Witte bonnen van € 0,75 (20 stuks per vel = € 15)
– Gele bonnen van € 1,00 (20 stuks per vel = € 20)
– Blauwe bonnen van € 1,50 (20 stuks per vel = € 30)

Na afloop van de dienst zijn de bonnen te koop in zaal 1 bij de dienstdoende kerkrentmeester. De bonnen kun je dan met pin betalen. Betaal je de collectebonnen per pin, dan is deze aftrekbaar van de belastingdienst. Betaalt je deze bonnen contant of geeft je een gift contant dan is dit niet meer aftrekbaar bij uw belastingdienstaangifte.

Via onze eigen Witte kerk app (ook voor mensen die deze niet hebben!)

De kerk-app heeft ook de mogelijkheid voor gasten en leden die de kerk-app niet hebben om te geven. Je doet dit door gebruik te maken van de QR code die je hiernaast vindt maar ook te vinden is aan het einde van de dienst op het scherm. Heeft de gebruiker een app, dan kom je automatisch uit in het geef-gedeelte. Heeft de gebruiker geen app, dan kom je uit bij een speciaal ontworpen webpagina en kan via iDEAL makkelijk, snel en veilig gegeven worden. In dit geval werk je niet vanuit een saldo en wordt er €0.29 transactiekosten in rekening gebracht.

Uiteraard kunnen app gebruikers ook rechtstreeks in de app geven. Dit gaat als volgt;

Het collecteren werkt met een saldo. Dat is voordelig voor jezelf en voor de kerk. Ga in de app naar het icoon ‘geven’.

Stap 1

Laad je saldo op via iDeal. Doe dit via de knop ‘opwaarderen’. De app stuurt je nu door naar de betaalomgeving van je eigen bank. Omdat er voor elke transactie kosten gemaakt worden, werkt de app met een saldo. Dit is vergelijkbaar met het kopen van collectebonnen. Als je je saldo opwaardeert, betaal je eenmalig €0.29. De giften die je vervolgens aan de kerk doet, komen geheel ten goede aan de kerk.

Stap 2

Geef op zondag aan de collecte. Iedere zondag staan er automatisch de goede collectes in de app. Bepaal zelf het bedrag wat je per collecte wilt geven. Je betaal dit vanuit het saldo.

Als je saldo volledig gedoneerd  is aan de kerk, waardeer je je saldo opnieuw op.

Het geven is uiteraard anoniem, niemand kan zien wie hoeveel geeft aan welke collecte

Periodieke gift

Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van de belasting. De drempel van 1% en het maximum van 10% is daarbij niet van toepassing.
Door middel van een schenkingsovereenkomst (of schenkingsakte) leg je vast dat je minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag schenkt aan onze kerk. De belastingdienst stelt daarnaast als voorwaarde dat de gift uiterlijk stopt bij een overlijden dat in de overeenkomst wordt vastgelegd. Een uitgebreide toelichting zit bij het formulier.
De ingevulde overeenkomst kun je opsturen naar Witte Kerk, t.a.v. kernteam Beheren, Hoofdweg 1318, 2153 LS Nieuw-Vennep. Of je maakt een foto van het ingevulde formulier, en mailt deze aan penningmeester@wittekerk.nl. Wij zorgen dat het formulier verder wordt ingevuld en je een ondertekend formulier retour ontvangt. Hulp nodig bij het invullen? Neem even contact op met de penningmeester (Janet Mahieu).

Nalaten

Via een nalatenschap kun je op je eigen manier investeren in de toekomst van onze kerk. In het testament kun je de Witte Kerk op twee manieren opnemen:

  • legaat: dat is een specifiek geldbedrag of een goed (juwelen, schilderij, huis)
  • erfstelling: de Witte Kerk wordt (mede) erfgenaam en ontvangt (een percentage van) de erfenis.

De Witte Kerk betaalt geen erfbelasting of successierecht, dat betekent dat het volledige bedrag ten goede komt aan de kerk.
Een testament moet opgesteld worden door een notaris.  Het is belangrijk dat de juiste tenaamstelling wordt gebruikt: Protestantse Gemeente Witte Kerk Nieuw Vennep te Haarlemmermeer, gevestigd op Hoofdweg 1318 te Nieuw-Vennep, KvK 58186581.
Kernteam Beheren adviseert je graag!

Kerkbalans

Elk jaar ontvangen onze leden een verzoek om vrijwillige bijdrage voor dat betreffende jaar. Deze giften zijn voor ons een belangrijke bron van inkomsten op basis waarvan begrotingen worden gemaakt en wij een groot deel van onze onkosten voor dat jaar hopen te kunnen bekostigen. Van oudsher ontvingen alle leden een envelop in de brievenbus om de toezegging voor dat jaar op in te vullen. Maar inmiddels doen ook vele leden dit digitaal.

Heel gemakkelijk, snel en veilig. Bovendien bespaart dit heel veel bezorgtijd van onze vrijwilligers.

Bij het online invullen van het digitale toezeggingsformulier hoef je geen gebruikersnaam en/of wachtwoord aan te maken en te onthouden. Dat maakt alles nog eenvoudiger.

Het gaat hierbij alleen om je digitale toezegging en niet om uw daadwerkelijke betaling(en).

De toezegde vrijwillige bijdrage kan op drie manieren worden gegeven:

Automatische Incasso: op de door jou aangegeven maand(en) wordt het bedrag afgeschreven van je rekening.

iDEAL: in de maand die je hebt aangegeven ontvang je een mail, met daarin de hyperlink iDEAL om jouw toegezegde bijdrage te kunnen voldoen via internetbankieren.

Overig: op de door jou aangegeven maand(en) maak je zelf jouw bijdrage over op NL08RABO 037.372.58.76 ten name van Protestantse Gemeente Witte Kerk Nieuw Vennep.

Wil je ons ook helpen en overstappen op digitaal invullen van de kerkbalans? Stuur dan de volgende mail naar kerkbalans@wittekerk.nl met daarin:

  • Je naam
  • E-mail adres waarop je kerkbalans digitaal wilt ontvangen
  • Geregistreerde nummer (indien bekend)

De begeleidende brief kun je vinden op https://www.wittekerk.nl/kerkbalans-2023/

Met uw/jouw bijdrage kunnen we het volgende doen: leaflet wittekerk

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: kerkbalans@wittekerk.nl

Hebben wij jouw mailadres niet ontvangen, dan ontvang je de kerkbalans nog in je brievenbus en wordt jouw toezeggingsformulier later bij jou thuis opgehaald..