GIVT vanaf dit weekend beschikbaar

Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden, maar hebben wel tot gevolg dat het voor mensen moeilijker is om mee te doen met de collecte tijdens de dienst.

Voor dit probleem hebben we vanaf komend weekend een oplossing, want dan gaan we van start met digitaal collecteren door middel van een smartphone. Dit systeem zal gebruikt worden naast de gewone manier van collecteren. Doneren met contant geld kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven.

Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de Givt -app nodig. Ga naar www.givtapp.net/download om de app te installeren. Je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie kan je ook op een later moment afronden.

Verjaardagsfonds

Op je verjaardag ontvang je een felicitatie. Een gemeentelid komt je een mooie kaart brengen. Ook krijg je de gelegenheid om een gift in het collectebusje te doen: het verjaardagsfonds. In het kerkmagazine lees je hoeveel het verjaardagsfonds heeft opgebracht.

Nalaten

Via een nalatenschap kun je op je eigen manier investeren in de toekomst van onze kerk. In het testament kun je de Witte Kerk op twee manieren opnemen:

  • legaat: dat is een specifiek geldbedrag of een goed (juwelen, schilderij, huis)
  • erfstelling: de Witte Kerk wordt (mede) erfgenaam en ontvangt (een percentage van) de erfenis.

De Witte Kerk betaalt geen erfbelasting of successierecht, dat betekent dat het volledige bedrag ten goede komt aan de kerk.
Een testament moet opgesteld worden door een notaris.  Het is belangrijk dat de juiste tenaamstelling wordt gebruikt: Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen, wijkgemeente Witte Kerk, gevestigd op Hoofdweg 1318 te Nieuw-Vennep, KvK 58186581.
De toevoeging ‘wijkgemeente Witte Kerk’ is erg belangrijk omdat de nalatenschap anders gedeeld wordt met wijkgemeente CrossPoint.

Het college van kerkrentmeesters adviseert je graag!

Periodieke gift

Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van de belasting. De drempel van 1% en het maximum van 10% is daarbij niet van toepassing.
Door middel van een schenkingsovereenkomst (of schenkingsakte) leg je vast dat je minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag schenkt aan onze kerk. De belastingdienst stelt daarnaast als voorwaarde dat de gift uiterlijk stopt bij een overlijden dat in de overeenkomst wordt vastgelegd. Een uitgebreide toelichting zit bij het formulier.
De ingevulde overeenkomst kun je opsturen naar Witte Kerk, t.a.v. kernteam Beheren, Hoofdweg 1318, 2153 LS Nieuw-Vennep. Of je maakt een foto van het ingevulde formulier, en mailt deze aan penningmeester@wittekerk.nl. Wij zorgen dat het formulier verder wordt ingevuld en je een ondertekend formulier retour ontvangt. Hulp nodig bij het invullen? Neem even contact op met de penningmeester (Piet den Engelse).

Eenmalige gift

Elke gift, groot of klein, is hartelijk welkom. Je kunt een algemene gift geven, maar ook een gift voor een specifiek doel. Geven kan ook anoniem!
Geef direct via Ideal of maak een gift over naar NL52RABO034.580.23.73 ten name van Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep.
Alvast heel hartelijk dank!

Kerkbalans

Elk jaar houden we in januari, samen met veel andere kerken in ons land, de actie Kerkbalans. Alle mensen die bij onze wijkgemeente staan ingeschreven ontvangen een brief of e-mail met de vraag hoeveel zij dit jaar willen bijdragen aan onze wijkgemeente. Voor kerkdiensten en activiteiten is geld nodig. Door een bijdrage te geven investeer je in de kerk van nú en in de kerk van morgen. In jezelf en in de generaties die nog komen.
Door in januari te inventariseren hoeveel giften er het komende jaar binnen komen, kunnen we de uitgaven beter plannen. Daarom is het toezeggingsformulier belangrijk.
Natuurlijk is elke gift van harte welkom. Doneren kan zelfs anoniem.

Collectebonnen

Door collectebonnen te gebruiken heb je een bewijsstuk van je bijdragen aan de Witte Kerk via collecten. We verkopen collectebonnen in 3 kleuren:
– Witte bonnen van € 0,75 (20 stuks per vel = € 15)
– Gele bonnen van € 1,00 (20 stuks per vel = € 20)
– Blauwe bonnen van € 1,50 (20 stuks per vel = € 30)

Collectebonnen kun je bestellen in de webshop. Je kunt ze afhalen in Het Trefpunt of, tegen betaling van bezorgkosten, laten thuis bezorgen.
Na elke dienst zijn de bonnen ook te koop in zaal 1 bij de dienstdoende kerkrentmeester. De bonnen kun je dan met pin betalen.