Geven

Wil je ook dat de Witte Kerk kan blijven doen waar ze al decennia lang voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij jouw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Als kerkgemeenschap hebben wij ook te maken met kosten. Uiteraard doen wij er alles aan om op een verantwoorde wijze om te gaan met dat wat ons wordt toevertrouwd. Naast de kosten die wij zelf maken is ons streven om vooral ook onze medemens te zien en ons steentje bij te dragen op die plekken waar dit nodig is.

Je snapt dat elke gift, groot of klein, hartelijk welkom is. Hieronder hebben wij geprobeerd dit overzichtelijk weer te geven. Voel je vrij om mee te doen! En de vorm te kiezen die bij jou past.

Gift Algemeen

Je kunt een algemene gift geven, maar ook een gift voor een specifiek doel.

Een algemene gift kun je geven via Ideal of een overschrijving naar NL52RABO034.580.23.73 ten name van Protestantse Gemeente Witte Kerk Nieuw-Vennep.
Een specifieke gift of bijdrage kun je geven via een overschrijving naar:

Collecten

Elke dienst collecteren we voor drie verschillende doelen. Dit betreft voor het werk van kernteam Beheren daarnaast voor het werk van kernteam Dienen en een collecte voor een doel buiten onze gemeenschap. Van oudsher staan er collectezakken waarin bezoekers hun gaven kunnen geven. Echter steeds vaker wordt digitaal gedoneerd door middel van een smartphone. Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat ook als je thuis de dienst meebeleeft je gemakkelijk mee kan doen met de collecten. Van harte aanbevolen!

Geven aan de collecten kan op verschillend manieren:

Contant/collecte bonnen

Uiteraard kan er nog steeds contant worden betaald aan de collecten maar ook het gebruik van collecte bonnen is een goed alternatief voor wie niet digitaal kan bijdragen.

Door collectebonnen te gebruiken heb je een bewijsstuk van je bijdragen aan de Witte Kerk. We verkopen collectebonnen in 3 kleuren:
– Witte bonnen van € 0,75 (20 stuks per vel = € 15)
– Gele bonnen van € 1,00 (20 stuks per vel = € 20)
– Blauwe bonnen van € 1,50 (20 stuks per vel = € 30)

Na afloop van de dienst zijn de bonnen te koop in zaal 1 bij de dienstdoende kerkrentmeester. De bonnen kun je dan met pin betalen. Betaal je de collectebonnen per pin, dan is deze aftrekbaar van de belastingdienst. Betaalt je deze bonnen contant of geeft je een gift contant dan is dit niet meer aftrekbaar bij uw belastingdienstaangifte.

Via onze eigen Witte kerk app (ook voor mensen die deze niet hebben!)

De kerk-app heeft ook de mogelijkheid voor gasten en leden die de kerk-app niet hebben om te geven. Je doet dit door gebruik te maken van de QR code die je hiernaast vindt maar ook te vinden is aan het einde van de dienst op het scherm. Heeft de gebruiker een app, dan kom je automatisch uit in het geef-gedeelte. Heeft de gebruiker geen app, dan kom je uit bij een speciaal ontworpen webpagina en kan via iDEAL makkelijk, snel en veilig gegeven worden. In dit geval werk je niet vanuit een saldo en wordt er €0.29 transactiekosten in rekening gebracht.

Uiteraard kunnen app gebruikers ook rechtstreeks in de app geven. Dit gaat als volgt;

Het collecteren werkt met een saldo. Dat is voordelig voor jezelf en voor de kerk. Ga in de app naar het icoon ‘geven’.

Stap 1

Laad je saldo op via iDeal. Doe dit via de knop ‘opwaarderen’. De app stuurt je nu door naar de betaalomgeving van je eigen bank. Omdat er voor elke transactie kosten gemaakt worden, werkt de app met een saldo. Dit is vergelijkbaar met het kopen van collectebonnen. Als je je saldo opwaardeert, betaal je eenmalig €0.29. De giften die je vervolgens aan de kerk doet, komen geheel ten goede aan de kerk.

Stap 2

Geef op zondag aan de collecte. Iedere zondag staan er automatisch de goede collectes in de app. Bepaal zelf het bedrag wat je per collecte wilt geven. Je betaal dit vanuit het saldo.

Als je saldo volledig gedoneerd  is aan de kerk, waardeer je je saldo opnieuw op.

Het geven is uiteraard anoniem, niemand kan zien wie hoeveel geeft aan welke collecte

Periodieke gift

Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van de belasting. De drempel van 1% en het maximum van 10% is daarbij niet van toepassing.
Door middel van een schenkingsovereenkomst (of schenkingsakte) leg je vast dat je minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag schenkt aan onze kerk. De belastingdienst stelt daarnaast als voorwaarde dat de gift uiterlijk stopt bij een overlijden dat in de overeenkomst wordt vastgelegd. Een uitgebreide toelichting zit bij het formulier.
De ingevulde overeenkomst kun je opsturen naar Witte Kerk, t.a.v. kernteam Beheren, Hoofdweg 1318, 2153 LS Nieuw-Vennep. Of je maakt een foto van het ingevulde formulier, en mailt deze aan penningmeester@wittekerk.nl. Wij zorgen dat het formulier verder wordt ingevuld en je een ondertekend formulier retour ontvangt. Hulp nodig bij het invullen? Neem even contact op met de penningmeester (Janet Mahieu).

Nalaten

Via een nalatenschap kun je op je eigen manier investeren in de toekomst van onze kerk. In het testament kun je de Witte Kerk op twee manieren opnemen:

  • legaat: dat is een specifiek geldbedrag of een goed (juwelen, schilderij, huis)
  • erfstelling: de Witte Kerk wordt (mede) erfgenaam en ontvangt (een percentage van) de erfenis.

De Witte Kerk betaalt geen erfbelasting of successierecht, dat betekent dat het volledige bedrag ten goede komt aan de kerk.
Een testament moet opgesteld worden door een notaris.  Het is belangrijk dat de juiste tenaamstelling wordt gebruikt: Protestantse Gemeente Witte Kerk Nieuw Vennep te Haarlemmermeer, gevestigd op Hoofdweg 1318 te Nieuw-Vennep, KvK 58186581.
Kernteam Beheren adviseert je graag!

Kerkbalans

Wat is Actie Kerkbalans?

 De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden uit te drukken….De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we er voor de ander zijn. Waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in de samenleving.

Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden vrijwilligers geld in voor hun plaatselijke kerk. Want de kerk is voor duizenden mensen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier. Maar kerken krijgen geen subsidies, dus om te kunnen bestaan hebben zij een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zodat ze ook in de toekomst van waarde kunnen blijven voor hun leden en de samenleving.

Actie Kerkbalans 2024 – Witte Kerk Nieuw-Vennep  

Een stevig fundament” met dit Kerkbalans-thema vragen we om een vrijwillige bijdrage voor het komende jaar, 2024. “Een stevig fundament” doet al snel denken aan de problematiek rondom onze gebouwen. Een stevig fundament gaat echter over meer dan dat. We willen met elkaar een stevig fundament leggen voor de toekomstige generaties Witte Kerkers. Daar is de vrijwillige bijdrage voor bedoeld, het financieren van onze gemeente met de vele activiteiten die we met elkaar organiseren. De gemeente van de Witte Kerk, dat zijn wij met elkaar.

 Hieronder kun je de folder lezen waarin meer informatie staat over het thema “Een stevig fundament”: