Activiteiten

Door het hele jaar organiseren allerlei activiteiten. Sommige dingen komen elk jaar terug zoals onze grootse rommelmarkt in september, of het kampeerweekend op de Opwekkingsconferentie.  Af en toe ontstaat er ook spontaan iets leuks of informatiefs. Natuurlijk staat dat in ons kerkmagazine, in de digitale nieuwsbrief, op facebook en in de agenda. Neem een abonnement of volg ons, dan hoef je niets te missen.

Filmavond          Seniorenmiddag          Rommelmarkt          Opwekking          EOjongerendag

Jongerenwerk

Voor kinderen, tieners en jongeren hebben we van alles te bieden.  Door de week, op zaterdag en zondag zijn er allerlei activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. We hebben elk jaar een gaaf weekend voor tieners en voor jongeren, leuke uitjes met Q-friends, gaan gezamenlijk naar de EO-jongerendag en kamperen op Opwekking. Je leest alles op de pagina Voor jongeren.

Bijbelkringen

Naast de circa tien Groeigroepen zijn er nog twee Bijbelkringen.

Vrouwen-bijbelkring
Deze Bijbelgesprekskring wordt vooral door vrouwen bezocht. Voor de Bijbelstudie in praktische vorm, wordt ieder jaar een nieuw thema gezocht. Bijeenkomsten vinden een keer per drie weken plaats op dinsdagmiddag van 13.15 – 15.00 uur in de huiskamer van een van de deelnemers. Voor meer informatie kun je terecht bij Corrie Wartena, tel: 0252-674874.

Westerkim-kring
Op maandagmorgen leidt  Truus van Breda een kring voor ouderen in verzorgingshuis Westerkim. Ook senioren die niet in de Westerkim wonen, zijn van harte welkom. Voor meer informatie kun je terecht bij de coordinator van de Groeigroepen (Clasine Feith).

Gebedskringen

Gebed neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. Het is waardevol om samen te bidden en te danken. Dat doen we op zondag in en rond de kerkdienst, maar ook in aparte bijeenkomsten.
Wij kennen de gebedsplaats, waar je zondag na de dienst voor je kunt laten bidden. Op de eerste zondag van de maand komen we bij elkaar voor een gemeentebidstond.

Soms organiseren we speciale bidstonden. Daarnaast doen we jaarlijks mee met de Week van Gebed en de Nacht van Gebed. Datum en tijd worden gepubliceerd in de agenda.

Wanneer je graag voorbede wilt laten doen, kun je dat op (laten) schrijven in het gebedsschrift dat elke zondagmorgen in de kerk ligt, of doorgeven aan de zorgcoördinator.

Clasine Feith kan je meer vertellen over het gebedswerk in onze gemeente. Stuur gerust een mailtje:  gebed@wittekerk.nl

Lees meer over onze gebedskringen.

Kinderclub Q-Club

Zit je in groep 6, 7 of 8 van de basisschool? Dan ben je op woensdag om de week van 19.00 tot 20.00 uur welkom in De Kelder van Het Trefpunt bij de Q-Club. Wij zingen, knutselen, spelen spelletjes en luisteren naar en praten over een Bijbelverhaal. En kun je niet op woensdagavond? We organiseren ook een paar keer per jaar een verrassend uitje. Dat noemen we een Q-Event. Meld je even aan bij Gertjan, dan ontvang je de volgende keer ook een uitnodiging.
Contactpersoon: Gertjan Schalk

Inloopochtend

Koffieochtend

Even gezellig een kopje koffiedrinken of een spelletje doen. Even bijkletsen of juist een luisterend oor bieden. Het kan allemaal tijdens de wekelijkse inloopochtend. Het is ontmoeten zonder moeten. Woensdagmorgen staan van 10.00 – 12.00 uur de deuren van Het Trefpunt open en is iedereen welkom. Regelmatig organiseren we ook iets extra’s. In de kerkapp en in de digitale nieuwsbrief kun je steeds lezen wanneer bepaalde activiteiten zijn.

Gemeente Groei Groep

Met elkaar meeleven en samen groeien in het geloof. Dat vinden wij belangrijk. Daarom spelen GroeiGroepen in onze gemeente een grote rol. Een GGG bestaat uit gemiddeld twaalf personen en komt één keer per twee weken bij elkaar.  Om te lezen en na te denken over het Woord van God, maar ook om met elkaar te zingen, te bidden en gewoon even bij te praten. De nadruk ligt niet op Bijbelstudie (hoewel dat heel belangrijk is), maar op het (geloofs)gesprek. Anders gezegd: op hoe de Bijbel en het geloof doorwerken in ons leven.

Een GGG is voor iedereen: jong en oud, mensen die al langer geloven, maar ook voor mensen die net tot geloof gekomen zijn. Er is een GGG op bijna elke dag van de week, overdag en ‘s avonds.  Speciale groepen voor moeders, voor senioren, voor twintigers en voor mensen met een verstandelijke beperking.  We vinden altijd een groep die bij jou past.

Voor informatie over GGG kunt u terecht bij Clasine Feith, tel.: 0252-680250, e-mail: ggg@wittekerk.nl. Instromen in een GGG kan altijd!

Doneren

Giften voor onze kerk zijn van harte welkom. Daarvan kunnen we onze activiteiten, onze medewerkers en gebouwen betalen. In januari doen we mee met de landelijke actie Kerkbalans en vragen we alle mensen die bij ons staan ingeschreven om een (toezegging voor een) vrijwillige bijdrage. Tijdens onze kerkdiensten collecteren we zowel voor onze eigen gemeente (kerkrentmeesters) als voor hulp aan anderen (diaconie). Bij de uitgang is een collecte voor een speciaal doel. Wanneer je je bijdrage aan de collecte wilt aftrekken van de belasting, kun je collectebonnen aanschaffen.

Vaste donaties, legaten en erfenissen zijn ook manieren om onze gemeente te steunen. Direct een gift doen, kan ook. Dat kan ook anoniem. Elke bijdrage is hartelijk welkom. Zowel dienen (diaconie) als beheren hebben een apart rekeningnummer.

Kennismaken

Wil je eens vrijblijvend kennis maken? Of ken je de kerk alleen van vroeger en lees je nu dingen waar je meer over wilt weten? Zoek je de verbinding met God en weet je niet waar te beginnen? Heb je vragen die je graag eens wilt stellen?

We hebben een gespreksgroep voor mensen die zich meer willen verdiepen in het christelijk geloof. In klein verband gaan we samen op zoek naar antwoorden.  Deze gespreksgroep is om de week op vrijdagavond. Aanmelden kan via toerusten@wittekerk.nl .

Liever eerst een persoonlijk gesprek? wij maken graag een afspraak om eens langs te komen en samen op zoek te gaan naar antwoorden.. Stuur gerust een mailtje (zorg@wittekerk.nl) of pak meteen de telefoon (0252-580 806).