Contrast (16+)

Alle zestienplussers komen om de week op zondagavond, na de kerkdienst, bij elkaar in De Kelder.  Gezellig bijkletsen, een spreker, een bijbelstudie, een spel: de avonden zijn heel afwisselend en worden door de leden ingevuld.
Natuurlijk organiseren we ook leuke nevenactiviteiten en sluiten we het seizoen af met een spetterend weekend.
Pauline Maat kan je alles vertellen over Contrast.

Gebedskringen

Gebed neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. Het is waardevol om samen te bidden en te danken. Dat doen we op zondag in en rond de kerkdienst, maar ook in aparte bijeenkomsten.
Wij kennen de gebedsplaats, waar je zondag na de dienst voor je kunt laten bidden. Op de eerste zondag van de maand komen we bij elkaar voor een gemeentebidstond.

Door de week zijn er twee mogelijkheden om samen in gebed te gaan:
Mannengebedsgroep – Maandagavond van 20.30 – 21.30 uur
Donderdaggebedsgroep – Donderdag van 12.00 – 13.00 uur

Soms organiseren we speciale bidstonden. Daarnaast doen we jaarlijks mee met de Week van Gebed en de Nacht van Gebed. Datum en tijd worden gepubliceerd in de agenda.

Wanneer je graag voorbede wilt laten doen, kun je dat op (laten) schrijven in het gebedsschrift dat elke zondagmorgen in de kerk ligt, of doorgeven aan de zorgcoördinator.

Arie en Manon Geluk kunnen je meer vertellen over het gebedswerk in onze gemeente. Stuur gerust een mailtje:  ln.kr1529658044ekett1529658044iw@de1529658044beg1529658044

Lees meer over onze gebedskringen.

Muziek

Naast het orgel klinken diverse andere instrumenten in onze diensten. Piano, gitaar, saxofoon, dwarsfluit, trompet en cajon zijn regelmatig te horen.  Vijf verschillende muziekteams en zes organisten ondersteunen het zingen in de kerk. Daarnaast is er ook een speciaal tienercombo.
Muzikale talenten zijn altijd welkom.

Ontmoetingsdienst

Samen met Protestantse Gemeente De Rank (voorheen genoemd de Gereformeerde Kerk)  organiseren wij zes maal per jaar een ontmoetingsdienst. Deze diensten, die om 19.00 uur beginnen, worden afwisselend in De Rank en in onze Witte Kerk gehouden.
Aan deze diensten levert altijd een koor of muziekgroep uit de omgeving een muzikale bijdrage.
Contactpersoon is Bouke Duizendstra.

Xperience

Xperience is de naam voor speciale avonddiensten die acht maal per jaar gehouden worden. In deze diensten, die bewust anders zijn dan gewone diensten en geschikt zijn voor jong en oud, wordt gezongen onder begeleiding van een band, is ruimte voor een filmpje of een sketch en wordt alleen de meditatie verzorgd door een voorganger.
Contactpersoon voor deze diensten is Pauline Maat. 

En dan is er koffie….

Na elke ochtenddienst drinken we met elkaar een kopje koffie of thee. Voor de kinderen schenken we limonade. De tieners hebben hun eigen ontmoetingsruimte in De Kelder. Daar hebben zij de tiener-after-party.
Tijdens de koffie kun je altijd terecht bij de ouderling van dienst met vragen of opmerkingen over de dienst. Wanneer je voor jezelf of voor anderen wilt laten bidden, kan dat bij de gebedsplaats. Daar staan twee mensen voor je klaar, herkenbaar aan het blauwe keycord.

Kinderkerk

Na het kindermoment in de morgendienst verlaten de kinderen, die op de basisschool in groep 1 tot en met 8 zitten, de kerk en gaan naar een eigen ruimte. Daar wordt gezamenlijk met elkaar gezongen door groep 1 t/m 6 en een aanzet tot het thema gegeven. Vervolgens wordt de groep in drieën gesplitst en gaat elke groep naar een eigen ruimte.  Groep 7 en 8 gaan al direct naar de eigen ruimte. Alle vier de groepen gaan aan de slag met hetzelfde thema maar op een niveau dat aansluit bij hun leeftijd. We werken met de methode ‘Vertel het maar’. Voor de zegen komen alle kinderen weer terug in de dienst.
Eens per maand blijven de tieners van groep 7 en 8 in de kerk. Daar ligt bij de ingang een werkblad voor hen klaar, waarmee ze de dienst makkelijker kunnen volgen.
Contactpersoon groep 1 en 2: Gert Jan Schalk
Contactpersoon groep 3 en 4: Mathilde Hogendoorn, tel: 0252-500360
Contactpersoon groep 5 en 6: Hanna de Bruin, tel: 0252-689828
Contact persoon groep 7 en 8: Manon Geluk

Peuterkerk

Voor peuters van 2,5 – 4 jaar is in een eigen ruimte een programma met zingen, vertellen en een werkje, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Er wordt gebruik gemaakt van materiaal speciaal voor peuters van Timotheüs.
Peuters kun je voor aanvang van de dienst naar de peuterkerk brengen en na afloop van de dienst weer ophalen.
Contactpersonen: Inez Langius en Liesbeth Schoon tel. 0252-503193, e-mail: ln.kr1529658044ekett1529658044iw@kr1529658044ekret1529658044uep1529658044.

Oppas

Tijdens de ochtenddiensten is er oppas. Voor de dienst breng je je kinderen van 0-2,5 jaar naar de oppas in de Kleine Kelder. Moeders, vaders, opa’s en oma’s passen bij toerbeurt op de jongste gemeenteleden. Breng je je kindje vaker naar de oppas? Dan vinden we het fijn als je af en toe ook een ochtend voor je rekening neemt. Neem even contact op met ln.kr1529658044ekett1529658044iw@sa1529658044ppo1529658044

Autodienst

Kun je niet meer zelf naar de dienst komen? Dan kunnen wij je komen halen en weer thuis brengen. We brengen je graag in contact met gemeenteleden die kerktaxi voor je willen zijn.
Anja ‘t Hooft van de diaconie regelt het graag voor je.

Rustig lezen

Sommige preken van ds. Arjan Berensen kun je ook nog een keer rustig nalezen. Alle preken kun je terugkijken via Kerk-tv. Om te zorgen dat we actueel blijven, wordt de preek na een week weer verwijderd.

Kerkdienstenrooster

Onze eigen predikant Arjan Berensen leidt de meeste diensten. Alle andere diensten worden geleid door gastvoorgangers. In de agenda kun je zien wie de dienst leidt. Ook bijzonderheden rond de dienst staan in de agenda. In ons kerkblad ‘Rondom de Witte Kerk’ wordt het rooster ook gepubliceerd.

KerkTV

Alle diensten worden live uitgezonden via internet. De dienst is tot een week na uitzending nog te bekijken. Daarna zijn de diensten alleen nog te beluisteren. Wij brengen zo min mogelijk personen in beeld. Alleen bij activiteiten in het liturgisch centrum voor in de kerk, kom je frontaal in beeld. Met vragen over KerkTV kun je terecht bij de koster Kees Klerk (ln.kr1529658044ekett1529658044iw@VT1529658044kreK1529658044).

Kijk de diensten mee.