De Witte Kerk is volop in beweging. Er worden zo’n 375 vrijwilligerstaken vervuld! Vrijwilligers doen goed werk, in vriendschap met elkaar. Maar er is altijd extra ruimte voor enthousiaste mensen die iets moois willen betekenen voor anderen! Je kunt denken aan één van de taken hieronder. Heb jij een ander talent, dat niet direct bij één van de genoemde taken past, maar wil je wel iets betekenen voor de Witte Kerk? Praat erover met ds Arjan BerensenWil je een nieuwe vacature melden voor deze pagina? Mail naar ln.kr1529657944ekett1529657944iw@ne1529657944vag1529657944!

Missionair
Grafisch vormgever: je hebt bij voorkeur een (professionele) achtergrond in de DTP en/of gevoel voor grafisch ontwerp. Je wilt vrijwillig werken aan professionele folders voor het missionair werk van de Witte Kerk, o.a. voor het eenmalige Missionair Magazine dat in september 2018 ingezet gaat worden rond de rommelmarkt en rond de nieuwbouw in het Oude Dorp.

We zoeken vijf mensen met een missionair hart, die creatief verder willen bouwen aan manieren om zoekers in het oude Dorp van Nieuw-Vennep te betrekken bij de Witte Kerk, geloof en God. Om mee te doen, ben je bereid eventuele andere taken in de Witte Kerk neer te leggen.

Informatie over deze taken bij ds. Arjan Berensen.

Kernteam Toerusten
Kringleiders: Het aantal kringen van de Witte Kerk groeit. We zoeken tenminste twee nieuwe kringleiders. Data worden gemeentebreed gepland, je wordt toegerust om je kring te leiden, en materiaal wordt centraal aangeschaft. Jouw taak is vooral overzicht te houden over je kring, contact te houden met de kring-coordinator en waar nodig het gesprek op de kringavonden te leiden. Kringavonden hoeven niet per sé bij jou thuis gehouden worden. Opgave of meer informatie bij kernteam Toerusten (Clasine Feith, Groeigroep-coordinator).

Kernteam Beheren
Kerklid met ervaring in fondswerving: De kerkenraad heeft het voornemen over te gaan tot nieuwe vormen van fondswerving. Je denkt na over vernieuwing van de actie Kerkbalans, over digitaal doneren, over het stimuleren van de ontvangst van legaten en fondswerving bij externe partijen en landelijke fondsen. Je bent voortrekker in een nieuw te vormen Team Fondswerving.
Meer informatie over deze vacature bij kernteam Beheren (Piet den Engelse).

Onderhoud kerkelijke terreinen: De omvangrijke terreinen rond pastorie en kerk hebben regelmatig onderhoud nodig. Heb jij groene vingers, en af en toe een dagdeel vrij? Laat het weten aan kernteam Beheren (Willem Goudriaan).

Klusteam kerkelijke gebouwen: Eenvoudig schilderwerk, schoonmaakwerk, kleine reparaties – ze komen elk maand wel voor in de vijf gebouwen van de kerk. Kun jij helpen? Laat het weten aan kernteam Beheren (Willem Goudriaan).

Vrijwilliger Werkprojecten: Van tijd tot tijd trekt een ploeg gezellige vrijwilligers naar een werkproject in de regio. Door middel van lichte werkzaamheden (zoals inpakwerk) verzamelen zij extra middelen voor de kerk. Jouw bonus zijn goede sfeer, saamhorigheid en nieuwe vrienden! Meer weten? Kernteam Beheren.

Loper verjaardagsfonds: Je brengt een verjaardagskaart naar elk gemeentelid uit jouw wijk die jarig is. Via de bijbehorende verjaardagsbus verzamel je fondsen voor de Witte Kerk. Je kunt op je eigen tijd gaan, het is niet veel werk, en je ontmoet nieuwe mensen in de omgeving waar je woont, die -net als jij- lid van de kerk zijn! Kernteam Beheren.

Ouderling Beheren: Geestelijk leiding geven aan het kernteam Beheren (college van kerkrentmeesters). Deze ouderling-kerkrentmeester is lid van het Dagelijks Bestuur.

kernteam Ondersteunen
Reporter: het op verzoek schrijven van kopij voor ons full-color Kerkmagazine dat zes maal per jaar verschijnt. Je berichten verschijnen ook op wittekerk.nl. Goede taalbeheersing is noodzakelijk. Het gaat om interviews met nieuw-ingekomen leden, nieuwsitems, achtergrondartikelen etc. Informatie bij het ln.kr1529657944ekett1529657944iw@ne1529657944reheb1529657944">kernteam Ondersteunen (Aly van Groenigen).

Kernteam Bouwen
Ouderling Bouwen: Geestelijk leiding geven aan het kernteam Bouwen. Kernteam Bouwen zorgt voor een soepel verloop van communicatie en processen in de Witte Kerk, tot opbouw van Christus’ gemeente. Deze ouderling is ook tweede voorzitter van de kerkenraad en heeft zitting in het Dagelijks Bestuur.

Tekstschrijver Overdracht: In een kerkelijke gemeente wisselen vrijwilligers elkaar af bij het vervullen van een taak. Bij het aantreden van nieuwe vrijwilligers is het belangrijk dat er goede informatie ligt, waarmee de vrijwilliger snel raakt ingewerkt op de nieuwe taak. De Tekstschrijver Overdracht ondersteunt elk kernteam bij het op papier zetten van de huidige werkwijze (draaiboek), en verdere informatie die handig is voor nieuwe ambtsdragers of vrijwilligers binnen een kernteam. Je bent in staat goede technische teksten te schrijven, en vindt het leuk orde en regelmaat in de werkwijze van kernteams aan te brengen.

Talentenmakelaar: Je speelt een verbindende rol bij het bemiddelen tussen vacatures in het kerkenwerk en de gaven van gemeenteleden. Je bemiddelingswerk doe je vanuit huis, digitaal en op jouw tijd. Er is een database beschikbaar om mee te beginnen.

Informatie voor beide vacatures bij kernteam Bouwen (Adrie van der Luit).

Kernteam Jong
Kernteamleden: Als kernteamlid ben je, samen met de andere kernteamleden, verantwoordelijk voor de aansturing van het jongerenwerk en kinderwerk van de Witte Kerk. Voor begin 2020 zoeken we ook een nieuwe ouderling Jong.

Meer informatie over deze vacatures bij kernteam Jong (ds. Arjan Berensen).

Kernteam Dienen
Kernteam Dienen (de diaconie) heeft ruimte voor twee gemeenteleden die het kernteam komen versterken. Je hoeft geen ambtsdrager te worden: je vergadert ongeveer vijf maal per jaar met het kernteam, en krijgt verder verantwoordelijkheid voor een deelaspect van diaconaat. Meer informatie over deze vacature bij kernteam Dienen (Jan van Groenigen).

Kernteam Vieren (kerkdiensten)
muzikanten (doorlopende vacature): De Witte Kerk heeft veel muzikale gemeenteleden. Er zijn vijf muziekteams, met elk een muziekteamleider en een eigen geluidsman. Daarnaast werken er individuele gemeenteleden mee op o.a. orgel, accordeon en trompet. We zoeken voortdurend nieuw muzikaal talent! Doe je mee? Laat het weten aan kernteam Vieren (Ellis ’t Hooft, coordinator Muziekteams).

leden van het beam-team: Dit team bestaat uit vrijwilligers die iedere morgendienst de presentatie van de beamers in de kerk verzorgen. Zij werken samen in een team, gemiddeld ben je eens per vijf weken aan de beurt. Deze taak is ook heel geschikt voor jongeren! Jouw hulp is welkom via kernteam Vieren (Nadine Stolk, ouderling Vieren).

organisten: Je bent gewend om meerdere kerkelijke liedbundels te begeleiden (Liedboek ’73, Nieuw Liedboek, Evangelische Liedbundel, Hemelhoog, Op Toonhoogte). Je accepteert dat een muziekteam een deel van de dienst begeleidt. Je werkt tegen een vrijwilligerstarief, zoals het in de Protestantse Kerk in Nederland gangbaar is. Je speelt eerst éénmaal op proef. Meer informatie bij kernteam Vieren (Nadine Stolk, ouderling Vieren).

Kerkenraad
Ouderling voorzitter per medio 2019: Deze ouderling leidt vergaderingen van het DB en de kerkenraad, en is daarnaast het eerste aanspreekpunt voor de gemeente.

Meer informatie over deze vacature via het Dagelijks bestuur van de kerkenraad (scriba Aly van Groenigen).