Wij hebben diverse vacatures en taken waarvoor we nog op zoek zijn naar de juiste persoon:

Redacteuren Kerkmagazine
Redacteur : het redigeren van ingezonden kopij en zo nodig zelf schrijven van kopij voor ons Kerkmagazine dat zes maal per jaar verschijnt. Goede kennis van de digitale snelweg en goede taalbeheersing zijn noodzakelijk.

Vormgever : de kopij van het Kerkmagazine zo vormgeven dat een aantrekkelijk en goed leesbaar blad ontstaat.

Deze functies zijn te combineren. Informatie bij het kernteam Beheren.

In de kerkenraad
Ouderling Bouwen: Geestelijk leiding geven aan het kernteam Bouwen dat ondersteuning geeft bij de invoering van de nieuwe structuur. Deze ouderling is ook tweede voorzitter van de kerkenraad en heeft zitting in het Dagelijks Bestuur.

Ouderling Beheren: Geestelijk leiding geven aan het kernteam Beheren (college van kerkrentmeesters). Deze ouderling-kerkrentmeester is lid van het Dagelijks Bestuur.

Ouderling voorzitter Kerkenraad: Deze ouderling stimuleert samen met de predikant de kerkenraad om bij haar taak te blijven: geestelijk leiding geven aan de gemeente. De voorzitter is het gezicht van de gemeente.

Meer informatie over deze vacatures bij de secretaris van de kerkenraad.