Ieder jaar is het weer Pasen, maar wat betekent dat woord eigenlijk?

En wat vieren we dan?

Met Pasen vieren christenen in de hele wereld dat hun Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dit gebeurde destijds in Jeruzalem vlak voor het Joodse Pesach feest. Dat is het Hebreeuwse woord voor het belangrijkste Joodse feest waarbij herdacht wordt dat de Joden die eeuwen daarvoor gedwongen in Egypte leefden, aan de Farao wisten te ontsnappen.

Het woord Pasen kan ook verklaard worden door het Latijnse woord ‘Passio’ dat lijden betekent. Na het lijden van Jezus na zijn gevangenneming werd hij gekruisigd door de Romeinen , stierf Hij, werd Hij begraven en stond Hij op de derde dag na zijn sterven op uit de dood.

Een aantal van zijn vrouwelijke volgelingen zag Hem het eerst. Vervolgens vertoonde Hij zich ook aan zijn discipelen die niet meer verwacht hadden dat Jezus uit de dood zou opstaan, zoals Hij hen eerder had verteld.

 Jezus Christus stierf voor onze zonden. Hij droeg de straf die voor ons is bedoeld en zorgt er zo voor dat mensen vergeving en een nieuw leven in Christus ontvangen wanneer zij in Hem geloven. Zijn volgelingen werden eerst mensen van De Weg genoemd en al snel noemde men hen ‘christenen’ naar de naam van Jezus Christus hun Heer en Heiland.

 Jezus stond op uit de dood om te bewijzen dat hij echt de Zoon van God is, die Hem naar de aarde heeft gezonden om een nieuw verbond te sluiten tussen God en de mensen. Hij is opgestaan uit de dood om de dood en de zonde van de mensen te overwinnen en ruimte te maken voor mensen die met Hem willen leven. Zo schept Jezus een nieuwe kracht waaruit wij kunnen leven.

Bij het Pinksterfeest schenkt Jezus zijn volgelingen, toen en nu, troost en nieuwe levenskracht door de Heilige Geest. Daarover is meer te lezen op;

wittekerk.nl/pinksteren

 Wil je meer lezen over Pasen en Christendom?

https://visie.eo.nl/artikel/2021/04/alles-wat-je-moet-weten-over-pasen

https://bijbel.eo.nl/geloofsvragen/wat-is-pasen

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen

 https://warewijnstok.thevine.name/2016/02/08/resurrection-fact-or-fiction/