Pinksteren zet je in vuur en vlam!
                                                                                Verlang je ook naar meer?

Wat is de heilige geest nou eigenlijk?
Pinksteren is het christelijke feest waarop de uitstorting va de Heilige Geest wordt gevierd. Men schrijft die naam met hoofdletter omdat het een persoon is in de Drieenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest. De Heilige Geest was er al toen onze aarde werd geschapen. En hij stond ook Jezus Christus bij tijdens zijn bestaan op aarde. Via de Geest ontving Jezus kracht van God om zijn reddende en levenbrengende taak op aarde uit te voeren.

Tijdrekening
Tien dagen na de hemelvaart van Jezus Christus werd de Heilige Geest uitgestort. En gerekend vanaf Pasen is dat 50 dagen.

Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekostè, dat vijftig betekent. De christelijke feestdag valt altijd op de tiende dag na Hemelvaart en de vijftigste dag na Eerste Paasdag. We herdenken het neerdalen van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de christelijke kerk.

Komst van de Geest
In de Bijbel wordt de voor mensen merkbare komst van de Heilige Geest in deze wereld na de Hemelvaart van Jezus Christus als volgt weergegeven; ‘Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken.’
Handelingen 2:1-4

Duif of vuur?
Het neerdalen of ook wel het uitstoten van de Heilige Geest wordt vaak verbeeld met een duif die uit de hemel naar beneden daalt of door tongen van vuur die boven de hoofden van de discipelen te zien waren toen ze in verschillende talen spraken tot de menigte.
Verder wordt de Heilige Geest ook wel verbeeld en ervaren als een wind, water, wijn of vreugdeolie en als een teken en zegel van het nieuwe verbond dat God met de mensen sloot na de opstanding van Jezus Christus.

Wat doet de Heilige Geest?
De Heilige Geest is een helper, een kracht die God aan mensen geeft om Jezus te volgen en om als christen, een volgeling van Jezus te leven.

“Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen.” Handelingen 1:8.

De apostel Paulus moedigt ons aan om vurig van geest te zijn en de Heer te dienen; ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest. Dien de Heer.’ Romeinen 12.

Ook in het beeldmerk van onze kerk vindt je in het kruis de duif als verbeelding van de Heilige Geest

Wil je meer weten over hemelvaart en Pinksteren?

Protestantse Kerk Nederland:
https://www.protestantsekerk.nl/thema/hemelvaart/

Evangelische Omroep:
https://visie.eo.nl/artikel/2021/05/wat-betekent-pinksteren

https://bijbel.eo.nl/geloofsvragen/wie-is-de-heilige-geest

https://visie.eo.nl/artikel/2016/05/6-vragen-en-antwoorden-over-de-heilige-geest

1 minuut video uitleg over pinksteren:
https://visie.eo.nl/artikel/2020/05/wat-vieren-christenen-met-hemelvaart-en-pinksteren

Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren

Quest:
https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/a25452805/pinksteren-vieren-feestdag/

Protestantse Kerk Nederland JongProtestant:
Kinderen:
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/de-geest-krijgen/

Tieners:
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/christelijke-feesten-pinksteren/

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/pinksteren-het-begin-van-de-kerk/.