Ook in de Witte Kerk is aandacht voor de privacywet AVG. Een projectgroep heeft een privacy statement opgesteld. Zodra deze officieel bekrachtigd is door de KR (tweede helft juni 2018) zal deze op deze pagina geplaatst worden. Tot die tijd kunt u voor vragen hierover terecht bij onze secretaris: secretaris@wittekerk.nl.