De redactie van het kerkblad is op zoek naar een extra redactielid.

Je hoeft er niet voor de deur uit, alles gaat via de mail en het computerprogramma waarmee het kerkblad wordt gemaakt. Ben jij degene die het leuk vindt om samen met ons iets moois van het kerkblad te maken, stuur dan een mail naar kerkblad@wittekerk.nl