Aangezien er nogal wat verwarring is over tijden, plaats en datums het volgende:

Spullen aanleveren is op elke 1e zaterdag van de maand van 9.30 tot 10.30 uur bij het Trefpunt.

De rommelmarkt is verplaatst ( in verband met corona ) naar 21/22 mei 2022.

Graag  klein, schoon en verkoopbare spullen aanleveren die goed verkoopbaar zijn.

Het zou mooi zijn als u het kleine spul vast verpakt in dozen.

Grote kasten, bankstellen, matrassen e.d. worden niet meer aangenomen aangezien ze niet te verkopen zijn.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Barend van Groenigen

Tel.nr 06 55786879