Een dienst van Woord en gebed voorafgaand aan begrafenis of crematie kan gehouden worden in de Witte Kerk, of elders.

Pastorale zorg

Wanneer de dienst plaatsheeft onder verantwoording van de kerkenraad van de Witte Kerk, wordt de dienst geleid door de predikant die ook pastorale zorg verleend (uitgezonderd vakanties, ziekte etc.). Of: door een andere voorganger die de familie kiest en bekostigd en waarmee de Witte Kerk instemt.
Wanneer de afscheidsplechtigheid plaatsheeft onder verantwoording van de familie, kan uiteraard iedere persoon voorgaan.

Contact

Voor het reserveren van de kerk of een zaal in zalencentrum Het Trefpunt kun je contact opnemen met de coördinator Uitvaarten (0252-672476, kies het menu-item over uitvaarten). Deze reservering wordt doorgaans door de uitvaartverzorger gemaakt. De uitvaartverzorger zal, via de koster-beheerder, ook met de dienstdoende predikant doorspreken welke tijd en datum geschikt zijn. Laat de uitvaartverzorger eerst contact opnemen met de koster-beheerder alvorens een tijd en datum wordt gekozen!

De Cipres

Naast Het Trefpunt ligt uitvaartcentrum De Cipres dat beheerd wordt door Monuta Westerveld. Deze uitvaartverzorger biedt leden van onze wijkgemeente een aantrekkelijke korting op de opbaring wanneer de uitvaart door hen verzorgd wordt. Een condoleance kan zowel in De Cipres als in een zaal van Het Trefpunt worden gehouden.