Activiteiten

Door het hele jaar organiseren allerlei activiteiten. Sommige dingen komen elk jaar terug zoals onze grootse rommelmarkt in september, of het kampeerweekend op de Opwekkingsconferentie.  Af en toe ontstaat er ook spontaan iets leuks of informatiefs. Natuurlijk staat dat in ons kerkmagazine, in de digitale nieuwsbrief, op facebook en in de agenda. Neem een abonnement of volg ons, dan hoef je niets te missen.

Filmavond          Seniorenmiddag          Rommelmarkt          Opwekking          EOjongerendag

Bijbelkringen

Naast de circa tien Groeigroepen zijn er nog twee Bijbelkringen.

Vrouwen-bijbelkring
Deze Bijbelgesprekskring wordt vooral door vrouwen bezocht. Voor de Bijbelstudie in praktische vorm, wordt ieder jaar een nieuw thema gezocht. Bijeenkomsten vinden een keer per drie weken plaats op dinsdagmiddag van 13.15 – 15.00 uur in de huiskamer van een van de deelnemers. Voor meer informatie kun je terecht bij Corrie Wartena, tel: 0252-674874.

Westerkim-kring
Op maandagmorgen leidt  Truus van Breda een kring voor ouderen in verzorgingshuis Westerkim. Ook senioren die niet in de Westerkim wonen, zijn van harte welkom. Voor meer informatie kun je terecht bij de coordinator van de Groeigroepen (Clasine Feith).

Gebedskringen

Gebed neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. Het is waardevol om samen te bidden en te danken. Dat doen we op zondag in en rond de kerkdienst, maar ook in aparte bijeenkomsten.
Wij kennen de gebedsplaats, waar je zondag na de dienst voor je kunt laten bidden. Op de eerste zondag van de maand komen we bij elkaar voor een gemeentebidstond.

Door de week zijn er twee mogelijkheden om samen in gebed te gaan:
Mannengebedsgroep – Maandagavond van 20.30 – 21.30 uur
Donderdaggebedsgroep – Donderdag van 12.00 – 13.00 uur

Soms organiseren we speciale bidstonden. Daarnaast doen we jaarlijks mee met de Week van Gebed en de Nacht van Gebed. Datum en tijd worden gepubliceerd in de agenda.

Wanneer je graag voorbede wilt laten doen, kun je dat op (laten) schrijven in het gebedsschrift dat elke zondagmorgen in de kerk ligt, of doorgeven aan de zorgcoördinator.

Arie en Manon Geluk kunnen je meer vertellen over het gebedswerk in onze gemeente. Stuur gerust een mailtje:  gebed@wittekerk.nl

Lees meer over onze gebedskringen.

Muziek

Naast het orgel klinken diverse andere instrumenten in onze diensten. Piano, gitaar, saxofoon, dwarsfluit, trompet en cajon zijn regelmatig te horen.  Vijf verschillende muziekteams en zes organisten ondersteunen het zingen in de kerk. Daarnaast is er ook een speciaal tienercombo.
Muzikale talenten zijn altijd welkom.

Gemeente Groei Groep

Met elkaar meeleven en samen groeien in het geloof. Dat vinden wij belangrijk. Daarom spelen GroeiGroepen in onze gemeente een grote rol. Een GGG bestaat uit gemiddeld twaalf personen en komt één keer per twee weken bij elkaar.  Om te lezen en na te denken over het Woord van God, maar ook om met elkaar te zingen, te bidden en gewoon even bij te praten. De nadruk ligt niet op Bijbelstudie (hoewel dat heel belangrijk is), maar op het (geloofs)gesprek. Anders gezegd: op hoe de Bijbel en het geloof doorwerken in ons leven.

Een GGG is voor iedereen: jong en oud, mensen die al langer geloven, maar ook voor mensen die net tot geloof gekomen zijn. Er is een GGG op bijna elke dag van de week, overdag en ’s avonds.  Speciale groepen voor moeders, voor senioren, voor twintigers en voor mensen met een verstandelijke beperking.  We vinden altijd een groep die bij jou past.

Voor informatie over GGG kunt u terecht bij Clasine Feith, tel.: 0252-680250, e-mail: ggg@wittekerk.nl. Instromen in een GGG kan altijd!

Vrijwilliger zijn

We werken samen aan onze geloofsgemeenschap. Iedereen heeft talenten die we op allerlei manieren kunnen inzetten voor het bouwen aan Gods koninkrijk. Dat kan heel praktisch door het helpen klussen aan onze gebouwen, door de tuin te onderhouden of koffie te komen schenken. Je kunt ook leiding geven aan een GroeiGroep, zieken of ouderen bezoeken of gave avonden organiseren voor onze tieners. Ook hele specifieke talenten als tekstschrijver, vormgever, interieurstylist of ARBO-deskundige zetten we graag in voor speciale projecten. Ja, het kost je natuurlijk tijd. Maar het levert je veel voldoening en gezelligheid. In de vacaturebank staan al allerlei voorbeelden van actuele openstaande vrijwilligerstaken. Maar natuurlijk is ook jouw eigen aanbod welkom via gaven@wittekerk.nl.