Gebedskringen

Gebed neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. Het is waardevol om samen te bidden en te danken. Dat doen we op zondag in en rond de kerkdienst, maar ook in aparte bijeenkomsten. Wij kennen de gebedsplaats, waar je zondag na de dienst voor je kunt laten...

Gemeentebidstond

Op zondagavond om 19:00 is er een bijeenkomst in de Witte Kerk. Deze bidstonden zullen in principe wekelijks plaatsvinden, tenzij er een dienst of samenkomst is gepland. We bidden en danken voor alles wat speelt binnen onze gemeente. Daarnaast hebben we natuurlijk ook...