Gebedskringen

Gebed neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. Het is waardevol om samen te bidden en te danken. Dat doen we op zondag in en rond de kerkdienst, maar ook in aparte bijeenkomsten. Wij kennen de gebedsplaats, waar je zondag na de dienst voor je kunt laten...

Gemeentebidstond

Elke eerste zondag van de maand ben je welkom in de gemeentebidstond. We bidden en danken voor alles wat speelt binnen onze gemeente. Daarnaast hebben we natuurlijk ook aandacht voor ons dorp, ons land en de wereld om ons heen. Om 18.00 uur beginnen we in Het...