Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. De viering vindt zowel in de morgendienst als in de avonddienst plaats. Iedereen die de naam van Jezus beleden heeft, wordt uitgenodigd om aan de tafel plaats te nemen. De speciale avondmaalscollecte heeft steeds een...