Uitvaartdienst

Een dienst van Woord en gebed voorafgaand aan begrafenis of crematie kan gehouden worden in de Witte Kerk, of elders. Pastorale zorg Wanneer de dienst plaatsheeft onder verantwoording van de kerkenraad van de Witte Kerk, wordt de dienst geleid door de predikant die...