Uitvaartdienst

Een dienst van Woord en gebed voorafgaand aan begrafenis of crematie kan gehouden worden in de Witte Kerk, of elders. Pastorale zorg Wanneer de dienst plaatsheeft onder verantwoording van de kerkenraad van de Witte Kerk, wordt de dienst geleid door de predikant die...

Huwelijksdienst

Wanneer je je huwelijk wilt laten bevestigen en inzegenen dan kan dat natuurlijk in onze Witte Kerk. Stuur een mailtje onder vermelding van jullie namen en de beoogde huwelijksdatum, .

Ontmoetingsdienst

In samenwerking met Protestantse Gemeente De Rank organiseren wij zes maal per jaar een ontmoetingsdienst. Deze diensten, die om 19.00 uur beginnen, worden afwisselend in De Rank en in de Witte Kerk gehouden. Aan deze diensten werkt altijd een koor mee. Doelstelling...

Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. De viering vindt zowel in de morgendienst als in de avonddienst plaats. Iedereen die de naam van Jezus beleden heeft, wordt uitgenodigd om aan de tafel plaats te nemen. De speciale avondmaalscollecte heeft steeds een...

Doopdienst

Wanneer je de Heilige Doop wilt laten bedienen aan je kind(eren), of als je zelf gedoopt wilt worden, kun je een mail sturen naar dominee@wittekerk.nl). Ter voorbereiding op de doop worden een een aantal voorbereidingsavonden gehouden, de zogenaamde basiscursus...

Muziek

Naast het orgel klinken diverse andere instrumenten in onze diensten. Piano, gitaar, saxofoon, dwarsfluit, trompet en cajon zijn regelmatig te horen.  Vijf verschillende muziekteams en zes organisten ondersteunen het zingen in de kerk. Daarnaast is er ook een speciaal...