Pinksteren

Pinksteren zet je in vuur en vlam!
                                                                                Verlang je ook naar meer?

Wat is de heilige geest nou eigenlijk?
Pinksteren is het christelijke feest waarop de uitstorting va de Heilige Geest wordt gevierd. Men schrijft die naam met hoofdletter omdat het een persoon is in de Drieenheid; Vader, Zoon en Heilige Geest. De Heilige Geest was er al toen onze aarde werd geschapen. En hij stond ook Jezus Christus bij tijdens zijn bestaan op aarde. Via de Geest ontving Jezus kracht van God om zijn reddende en levenbrengende taak op aarde uit te voeren.

Tijdrekening
Tien dagen na de hemelvaart van Jezus Christus werd de Heilige Geest uitgestort. En gerekend vanaf Pasen is dat 50 dagen.

Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord pentekostè, dat vijftig betekent. De christelijke feestdag valt altijd op de tiende dag na Hemelvaart en de vijftigste dag na Eerste Paasdag. We herdenken het neerdalen van de Heilige Geest over de apostelen en het ontstaan van de christelijke kerk.

Komst van de Geest
In de Bijbel wordt de voor mensen merkbare komst van de Heilige Geest in deze wereld na de Hemelvaart van Jezus Christus als volgt weergegeven; ‘Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken.’
Handelingen 2:1-4

Duif of vuur?
Het neerdalen of ook wel het uitstoten van de Heilige Geest wordt vaak verbeeld met een duif die uit de hemel naar beneden daalt of door tongen van vuur die boven de hoofden van de discipelen te zien waren toen ze in verschillende talen spraken tot de menigte.
Verder wordt de Heilige Geest ook wel verbeeld en ervaren als een wind, water, wijn of vreugdeolie en als een teken en zegel van het nieuwe verbond dat God met de mensen sloot na de opstanding van Jezus Christus.

Wat doet de Heilige Geest?
De Heilige Geest is een helper, een kracht die God aan mensen geeft om Jezus te volgen en om als christen, een volgeling van Jezus te leven.

“Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen.” Handelingen 1:8.

De apostel Paulus moedigt ons aan om vurig van geest te zijn en de Heer te dienen; ‘Wees niet traag wat uw inzet betreft, wees vurig van geest. Dien de Heer.’ Romeinen 12.

Ook in het beeldmerk van onze kerk vindt je in het kruis de duif als verbeelding van de Heilige Geest

Wil je meer weten over hemelvaart en Pinksteren?

Protestantse Kerk Nederland:
https://www.protestantsekerk.nl/thema/hemelvaart/

Evangelische Omroep:
https://visie.eo.nl/artikel/2021/05/wat-betekent-pinksteren

https://bijbel.eo.nl/geloofsvragen/wie-is-de-heilige-geest

https://visie.eo.nl/artikel/2016/05/6-vragen-en-antwoorden-over-de-heilige-geest

1 minuut video uitleg over pinksteren:
https://visie.eo.nl/artikel/2020/05/wat-vieren-christenen-met-hemelvaart-en-pinksteren

Wikipedia:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinksteren

Quest:
https://www.quest.nl/maatschappij/cultuur/a25452805/pinksteren-vieren-feestdag/

Protestantse Kerk Nederland JongProtestant:
Kinderen:
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/de-geest-krijgen/

Tieners:
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/christelijke-feesten-pinksteren/

https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/pinksteren-het-begin-van-de-kerk/.

Pasen

Ieder jaar is het weer Pasen, maar wat betekent dat woord eigenlijk?

En wat vieren we dan?

Met Pasen vieren christenen in de hele wereld dat hun Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Dit gebeurde destijds in Jeruzalem vlak voor het Joodse Pesach feest. Dat is het Hebreeuwse woord voor het belangrijkste Joodse feest waarbij herdacht wordt dat de Joden die eeuwen daarvoor gedwongen in Egypte leefden, aan de Farao wisten te ontsnappen.

Het woord Pasen kan ook verklaard worden door het Latijnse woord ‘Passio’ dat lijden betekent. Na het lijden van Jezus na zijn gevangenneming werd hij gekruisigd door de Romeinen , stierf Hij, werd Hij begraven en stond Hij op de derde dag na zijn sterven op uit de dood.

Een aantal van zijn vrouwelijke volgelingen zag Hem het eerst. Vervolgens vertoonde Hij zich ook aan zijn discipelen die niet meer verwacht hadden dat Jezus uit de dood zou opstaan, zoals Hij hen eerder had verteld.

 Jezus Christus stierf voor onze zonden. Hij droeg de straf die voor ons is bedoeld en zorgt er zo voor dat mensen vergeving en een nieuw leven in Christus ontvangen wanneer zij in Hem geloven. Zijn volgelingen werden eerst mensen van De Weg genoemd en al snel noemde men hen ‘christenen’ naar de naam van Jezus Christus hun Heer en Heiland.

 Jezus stond op uit de dood om te bewijzen dat hij echt de Zoon van God is, die Hem naar de aarde heeft gezonden om een nieuw verbond te sluiten tussen God en de mensen. Hij is opgestaan uit de dood om de dood en de zonde van de mensen te overwinnen en ruimte te maken voor mensen die met Hem willen leven. Zo schept Jezus een nieuwe kracht waaruit wij kunnen leven.

Bij het Pinksterfeest schenkt Jezus zijn volgelingen, toen en nu, troost en nieuwe levenskracht door de Heilige Geest. Daarover is meer te lezen op;

wittekerk.nl/pinksteren

 Wil je meer lezen over Pasen en Christendom?

https://visie.eo.nl/artikel/2021/04/alles-wat-je-moet-weten-over-pasen

https://bijbel.eo.nl/geloofsvragen/wat-is-pasen

 https://nl.wikipedia.org/wiki/Pasen

 https://warewijnstok.thevine.name/2016/02/08/resurrection-fact-or-fiction/

Activiteiten

Door het hele jaar organiseren allerlei activiteiten. Sommige dingen komen elk jaar terug zoals onze grootse rommelmarkt in september, of het kampeerweekend op de Opwekkingsconferentie.  Af en toe ontstaat er ook spontaan iets leuks of informatiefs. Natuurlijk staat dat in ons kerkmagazine, in de digitale nieuwsbrief, op facebook en in de agenda. Neem een abonnement of volg ons, dan hoef je niets te missen.

Filmavond          Seniorenmiddag          Rommelmarkt          Opwekking          EOjongerendag

Gebedskringen

Gebed neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. Het is waardevol om samen te bidden en te danken. Dat doen we op zondag in en rond de kerkdienst, maar ook in aparte bijeenkomsten.
Wij kennen de gebedsplaats, waar je zondag na de dienst voor je kunt laten bidden. Op de eerste zondag van de maand komen we bij elkaar voor een gemeentebidstond.

Door de week zijn er twee mogelijkheden om samen in gebed te gaan:
Mannengebedsgroep – Maandagavond van 20.30 – 21.30 uur
Donderdaggebedsgroep – Donderdag van 12.00 – 13.00 uur

Soms organiseren we speciale bidstonden. Daarnaast doen we jaarlijks mee met de Week van Gebed en de Nacht van Gebed. Datum en tijd worden gepubliceerd in de agenda.

Wanneer je graag voorbede wilt laten doen, kun je dat op (laten) schrijven in het gebedsschrift dat elke zondagmorgen in de kerk ligt, of doorgeven aan de zorgcoördinator.

Arie en Manon Geluk kunnen je meer vertellen over het gebedswerk in onze gemeente. Stuur gerust een mailtje:  gebed@wittekerk.nl

Lees meer over onze gebedskringen.