Onze organisatie

Al onze activiteiten zijn ondergebracht in acht kernteams. De kernteams vormen de motor van het kerkenwerk van de Witte Kerk. Elke kernteam voert de taak uit die de kerkenraad haar heeft gegeven. Zij is als geheel verantwoordelijk voor dat stukje werk dat de kerkenraad hen heeft toevertrouwd. Haar hoofdtaak is de visie vertalen naar de praktijk en zaken coördineren. Zij heeft oog voor de gemeente en schakelt die zoveel mogelijk in bij uitvoering van activiteiten en projecten zodat de gemeente zich ook ingeschakeld weet.

Kernteams bestaan uit een ambtsdrager die geestelijk leidinggeeft aan het kernteam, en de schakel vormt tussen DB/KR, kernteam en gemeente, een kernteamteamleider (iemand die leidinggeeft aan het praktisch functioneren van het kernteam), en een aantal gemeenteleden. De kernteamleider heeft dusdanig geheimhoudingsplicht dat hij/zij sparringpartner is van de ambtsdrager. Samen geven zij (resp. geestelijk en technisch) leiding aan het team.

 

Het kerkbestuur

In de eerste plaats kennen wij een ‘dagelijks bestuur’ welke bestaat uit een 1e en 2e voorzitter, secretaris, predikant en de voorzitter van kernteam Beheren. Haar belangrijkste taak is om aan procesbewaking te doen. Zij is bevoegd om besluiten te nemen over zaken die niet kunnen wachten of geen kerkenraadsbesluit vereisen. Samen met de ambtsdragers verbonden aan elk kernteam vormen zij het kerkbestuur. Op deze wijze is alle kennis uit deze teams vertegenwoordigd in het bestuur.

 

De belangrijkste taak van het kerkbestuur is geestelijk leiderschap: zoeken naar Gods weg met de Witte Kerk, en de gemeente die weg wijzen. De kerkenraad creëert geestelijke, financiële en praktische speelvelden waarbinnen elk kernteam aan haar specifieke opdracht kan voldoen.

 

Wij hopen hiermee een inkijkje te hebben gegeven over hoe wij de dingen georganiseerd hebben met elkaar. Ons kerkbestuur bestaat uit 12 ambtsdragers. Het is een bewuste keuze om niet zo groot te zijn omdat wij werken vanuit de visie dat wij een ingeschakelde gemeente willen zijn. Op deze wijze is er veel ruimte om deeltaken op te laten pakken door gemeenteleden met hun eigen gaven en talenten en daarmee de betrokkenheid op elkaar te vergoten.

Wij kennen de volgende kernteams:

Kernteam Bemoedigen

(bemoedigen@wittekerk.nl): Bij dit kernteam kunt u of jij terecht met alles wat je rondom de zingeving van het leven bezig houdt. Maar ook het doorgeven van huwelijksjubilea’s, geboortes of andere vreugdevolle gebeurtenissen in onze gemeente, die anderen ook mogen weten, horen we graag!
Maar ook bij het doorgeven van de mindere aspecten van het leven, zoals ziekte, een spannende operatie of rouw, staan we voor je klaar.

We zijn er voor iedereen binnen de gemeente, maar ook voor u als u op zoek bent….

Kernteam Ondersteunen

(secretaris@wittekerk.nl): alle ondersteunende taken ten behoeve van de kerkelijke organisatie vallen onder dit kernteam. Denk het secretariaat, media, ledenadministratie e.d. En weet je niet bij wie je moet zijn voor iets, zij helpen je graag verder.

Kernteam Vieren

(vieren@wittekerk.nl): hier kunt u terecht voor al u vragen/opmerkingen die de eredienst raken. Denk daarbij aan muziek, orde van dienst, bijzondere diensten e.d. Dit kernteam denkt mee met de kerkenraad over de afstemming van de diensten op diverse behoeften van binnen en buiten de gemeente. Uitgangspunt blijft hierbij uiteraard dat alles ter ere van Hem is.

Kernteam Bouwen

(bouwen@wittekerk.nl): dit kernteam probeert overzicht te houden over de gehele organisatie en daarbij structuren, processen en gemeenteleden met hun specifieke gaven en talenten zodanig op elkaar af te stemmen dat deze ten dienste kan staan van de kern van ons gemeente-zijn (de inhoud).

Kernteam Beheren

(beheren@wittekerk.nl): dit kernteam waakt over- en draagt zorg voor de middelen en mensen (in dienstverband) van de Witte Kerk met als doel een gezonde basis te creëren waarop we met elkaar Gods kerk kunnen zijn, nu en in de toekomst. Dit betreft o.a. de financiën, gebouwen en terreinen, personeel en een groot aantal technische zaken.

Kernteam Jong

(jong@wittekerk.nl): kernteam Jong is er specifiek voor de leeftijdsgroep van 0-23 jaar. Door het organiseren van activiteiten en het creëren van ontmoetingen met elkaar en de rest van de gemeente hoopt zij jeugd en jongeren te helpen Jezus te leren kennen en te groeien in het geloof. Dit te midden van een gemeente waar ze volledig deel van uit maken. Vragen met betrekking tot clubs, oppas, kinderkerk e.d. kunt u hier stellen.

Kernteam Toerusten

(toerusten@wittekerk.nl): de gemeente toerusten om samen het lichaam van Christus te vormen. Met elkaar als gemeente voor de mensen om ons heen maar ook als individu op de plek waar je gesteld bent. Dat is waar dit kernteam zich mee bezighoudt. Kort gezegd de missionaire roeping van de kerk in de praktijk te brengen. Hier kunt u onder andere terecht voor alle vragen over Focus, GGG, gebed maar ook Alphacursus.

Kernteam Dienen

(dienen@wittekerk.nl): dit kernteam wil er zijn voor de ander, zowel binnen als buiten de gemeente, die ondersteuning nodig heeft op primair het praktische vlak. Dit kan zijn door te helpen met de handen of het ter beschikking stellen van middelen. Dit alles om vanuit de gemeente helpend getuigen te zijn van Hem die ons alles heeft gegeven. .