Kernteam Beheren

(beheren@wittekerk.nl): dit kernteam waakt over- en draagt zorg voor de middelen en mensen (in dienstverband) van de Witte Kerk met als doel een gezonde basis te creëren waarop we met elkaar Gods kerk kunnen zijn, nu en in de toekomst. Dit betreft o.a. de financiën, gebouwen en terreinen, personeel en een groot aantal technische zaken.

Het kernteam Beheren is onder meer verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:

 

 

Gift Algemeen

Je kunt een algemene gift geven, maar ook een gift voor een specifiek doel.

Een algemene gift kun je geven via Ideal of een overschrijving naar NL52RABO034.580.23.73 ten name van Protestantse Gemeente Witte Kerk Nieuw-Vennep.
Een specifieke gift of bijdrage kun je geven via een overschrijving naar:

Collecten

Elke dienst collecteren we voor drie verschillende doelen. Dit betreft voor het werk van kernteam Beheren daarnaast voor het werk van kernteam Dienen en een collecte voor een doel buiten onze gemeenschap. Van oudsher staan er collectezakken waarin bezoekers hun gaven kunnen geven. Echter steeds vaker wordt digitaal gedoneerd door middel van een smartphone. Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat ook als je thuis de dienst meebeleeft je gemakkelijk mee kan doen met de collecten. Van harte aanbevolen!

Geven aan de collecten kan op verschillend manieren:

Contant/collecte bonnen

Uiteraard kan er nog steeds contant worden betaald aan de collecten maar ook het gebruik van collecte bonnen is een goed alternatief voor wie niet digitaal kan bijdragen.

Door collectebonnen te gebruiken heb je een bewijsstuk van je bijdragen aan de Witte Kerk. We verkopen collectebonnen in 3 kleuren:
– Witte bonnen van € 0,75 (20 stuks per vel = € 15)
– Gele bonnen van € 1,00 (20 stuks per vel = € 20)
– Blauwe bonnen van € 1,50 (20 stuks per vel = € 30)

Na afloop van de dienst zijn de bonnen te koop in zaal 1 bij de dienstdoende kerkrentmeester. De bonnen kun je dan met pin betalen. Betaal je de collectebonnen per pin, dan is deze aftrekbaar van de belastingdienst. Betaalt je deze bonnen contant of geeft je een gift contant dan is dit niet meer aftrekbaar bij uw belastingdienstaangifte.

Via onze eigen Witte kerk app (ook voor mensen die deze niet hebben!)

De kerk-app heeft ook de mogelijkheid voor gasten en leden die de kerk-app niet hebben om te geven. Je doet dit door gebruik te maken van de QR code die je hiernaast vindt maar ook te vinden is aan het einde van de dienst op het scherm. Heeft de gebruiker een app, dan kom je automatisch uit in het geef-gedeelte. Heeft de gebruiker geen app, dan kom je uit bij een speciaal ontworpen webpagina en kan via iDEAL makkelijk, snel en veilig gegeven worden. In dit geval werk je niet vanuit een saldo en wordt er €0.29 transactiekosten in rekening gebracht.

Uiteraard kunnen app gebruikers ook rechtstreeks in de app geven. Dit gaat als volgt;

Het collecteren werkt met een saldo. Dat is voordelig voor jezelf en voor de kerk. Ga in de app naar het icoon ‘geven’.

Stap 1

Laad je saldo op via iDeal. Doe dit via de knop ‘opwaarderen’. De app stuurt je nu door naar de betaalomgeving van je eigen bank. Omdat er voor elke transactie kosten gemaakt worden, werkt de app met een saldo. Dit is vergelijkbaar met het kopen van collectebonnen. Als je je saldo opwaardeert, betaal je eenmalig €0.29. De giften die je vervolgens aan de kerk doet, komen geheel ten goede aan de kerk.

Stap 2

Geef op zondag aan de collecte. Iedere zondag staan er automatisch de goede collectes in de app. Bepaal zelf het bedrag wat je per collecte wilt geven. Je betaal dit vanuit het saldo.

Als je saldo volledig gedoneerd  is aan de kerk, waardeer je je saldo opnieuw op.

Het geven is uiteraard anoniem, niemand kan zien wie hoeveel geeft aan welke collecte

Periodieke gift

Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van de belasting. De drempel van 1% en het maximum van 10% is daarbij niet van toepassing.
Door middel van een schenkingsovereenkomst (of schenkingsakte) leg je vast dat je minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag schenkt aan onze kerk. De belastingdienst stelt daarnaast als voorwaarde dat de gift uiterlijk stopt bij een overlijden dat in de overeenkomst wordt vastgelegd. Een uitgebreide toelichting zit bij het formulier.
De ingevulde overeenkomst kun je opsturen naar Witte Kerk, t.a.v. kernteam Beheren, Hoofdweg 1318, 2153 LS Nieuw-Vennep. Of je maakt een foto van het ingevulde formulier, en mailt deze aan penningmeester@wittekerk.nl. Wij zorgen dat het formulier verder wordt ingevuld en je een ondertekend formulier retour ontvangt. Hulp nodig bij het invullen? Neem even contact op met de penningmeester (Janet Mahieu).

Nalaten

Via een nalatenschap kun je op je eigen manier investeren in de toekomst van onze kerk. In het testament kun je de Witte Kerk op twee manieren opnemen:

  • legaat: dat is een specifiek geldbedrag of een goed (juwelen, schilderij, huis)
  • erfstelling: de Witte Kerk wordt (mede) erfgenaam en ontvangt (een percentage van) de erfenis.

De Witte Kerk betaalt geen erfbelasting of successierecht, dat betekent dat het volledige bedrag ten goede komt aan de kerk.
Een testament moet opgesteld worden door een notaris.  Het is belangrijk dat de juiste tenaamstelling wordt gebruikt: Protestantse Gemeente Witte Kerk Nieuw Vennep te Haarlemmermeer, gevestigd op Hoofdweg 1318 te Nieuw-Vennep, KvK 58186581.
Kernteam Beheren adviseert je graag!

Kerkbalans

Wat is Actie Kerkbalans?

 De waarde van de kerk, wat is dat? Niet in bedragen te vangen. Misschien zelfs lastig in woorden uit te drukken….De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we er voor de ander zijn. Waar we zorgen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Zo zijn we als gemeenschap van grote betekenis in de samenleving.

Met Actie Kerkbalans zamelen ieder jaar duizenden vrijwilligers geld in voor hun plaatselijke kerk. Want de kerk is voor duizenden mensen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier. Maar kerken krijgen geen subsidies, dus om te kunnen bestaan hebben zij een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zodat ze ook in de toekomst van waarde kunnen blijven voor hun leden en de samenleving.

Actie Kerkbalans 2024 – Witte Kerk Nieuw-Vennep  

Een stevig fundament” met dit Kerkbalans-thema vragen we om een vrijwillige bijdrage voor het komende jaar, 2024. “Een stevig fundament” doet al snel denken aan de problematiek rondom onze gebouwen. Een stevig fundament gaat echter over meer dan dat. We willen met elkaar een stevig fundament leggen voor de toekomstige generaties Witte Kerkers. Daar is de vrijwillige bijdrage voor bedoeld, het financieren van onze gemeente met de vele activiteiten die we met elkaar organiseren. De gemeente van de Witte Kerk, dat zijn wij met elkaar.

 Hieronder kun je de folder lezen waarin meer informatie staat over het thema “Een stevig fundament”: 

Bankrekeningen

Omdat we veel boekingen automatisch verwerken, hebben we voor verschillende doelen verschillende bankrekeningen.

  • Kerkrentmeesters Algemeen: NL52RABO 034.580.23.73
  • Solidariteitskas: NL16RABO 013.265.79.37
  • Vrijwillige bijdrage (Kerkbalans): NL08RAB00373725876

Gebouwen

De kerkrentmeesters beheren de kerkelijke gebouwen en terreinen: de kerk, zalencentrum Het Trefpunt, de pastorie en de voormalige dienstwoning. Ze verpachten ook het inpandige uitvaartcentrum. Het zalencentrum wordt ook verhuurd aan derden voor vergaderingen, trainingen, feesten, recepties, productpresentaties en dergelijke. Voor het beheer van de kerk en Het Trefpunt is een vrijwillig coordinator aangesteld, bereikbaar via trefpunt@wittekerk.nl.

Aan de achterzijde van Het Trefpunt ligt uitvaartcentrum De Cipres. Dit wordt beheerd door Monuta Westerveld. Alle uitvaartverzorgers mogen gebruik maken van de mogelijkheden van dit uitvaartcentrum. Leden van onze wijkgemeente ontvangen korting op de opbaring in een van de familiekamers wanneer de uitvaart verzorgt wordt door Monuta Westerveld.

Nieuwsbrief

Twee wekelijks verschijnt een digitale nieuwsbrief die je gratis in je mailbox kunt ontvangen. In de mail staat actueel nieuws van die week.
Je kunt je abonneren via de invulvelden aan de rechterkant van de pagina. Onderin elke nieuwsbrief kun je je ook weer eenvoudig afmelden. Voorbeelden van recente nieuwsbrieven: Bekijk het archief van de nieuwsbrief.

kopij
Heb je zelf een bericht voor de nieuwsbrief? Geef het door.

PR

Wanneer je een activiteit aan het organiseren bent is het belangrijk om ook na te denken over de PR. Je leest hier alles over op de speciale pagina over kopij voor media van de Witte Kerk.

Kopiëren

Wij hebben een (kleuren)printer, een eenvoudige vouw- en nietmachine en een lamineerapparaat. Alle kopieerwerk voor de gemeente wordt uitgevoerd door vrijwilligers die deze apparatuur bedienen. In het algemeen wordt op vrijdagmorgen gekopieerd. Al het printwerk dat donderdag voor 18.00 uur wordt gemaild aan kopieer@wittekerk.nl, ligt op voor je klaar op het moment en de plaats dat je afspreekt via hetzelfde e-mailadres (let erop dat je een tijd kiest waarop Trefpunt geopend is).

Archief

In Het Trefpunt vind je ons papieren archief. Onder meer de archieven van de kerkenraad, kerkrentmeesters, diaconie en diverse kerkelijke verenigingen zijn toegankelijk gemaakt. Daarnaast is een gedeelte van het lidmatenregister toegankelijk.

Wanneer je iets wilt weten of te weten komen over of uit het archief, kun je contact opnemen met de archivaris via archief@wittekerk.nl. Het archief is alleen toegankelijk voor derden nadat de archivaris overleg heeft gehad met de kerkenraad.

Mocht je nog stukken (op zolder of in de kelder) hebben over de Witte Kerk, dan ontvangen we die graag. Onze archivaris bekijkt of de stukken relevant zijn voor ons archief.

Ledenadministratie

De ledenadministratie is belangrijk voor het goed functioneren van de gemeente. Daarom vragen wij je alle wijzigingen per mail door te geven via leden@wittekerk.nl (Netty de Haas). Doe je dit liever schriftelijk dan graag een berichtje sturen aan onze secretaris (Witte Kerk, t.a.v. de secretaris inzake ledenadministratie, Hoofdweg 1318, 2153 LS, Nieuw-Vennep): zij zorgt er dan voor dat het op de juiste plaats komt. Het gaat dan om wijzigingen als:

  • verhuizing
  • geboorte (graag met geboorteplaats)
  • huwelijk of samenwonen
  • echtscheiding
  • overlijden

Ook voor het inschrijven als lid, overschrijven naar een andere gemeente of uitschrijven als lid kun je bij de ledenadministratie terecht. Heb je vragen of twijfel je hoe je het best iets door kunt geven, we helpen je graag verder. Je vragen kun je kwijt bij onze secretaris, uiteraard ook schriftelijk te bereiken via bovengenoemd adres.