Kernteam Beheren

De voorzitter (ad interim) van het kernteam Beheren (College van Kerkrentmeesters) is Peter van Teijlingen. Je kunt hem bereiken via beheren@wittekerk.nl.

De taken van de kerkrentmeesters zijn onder te verdelen in zes aandachtsgebieden. Dat zijn:

 1. Technische zaken; Verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van gebouwen en terreinen
 2. Communicatie en PR; Dit betreft communicatie met gemeenteleden en externe partijen
 3. Medewerkers; De kerkrentmeesters treden op als werkgever (er zijn verschillende medewerkers in dienst van de gemeente) en zijn verantwoordelijk voor alle vrijwilligers
 4. Financiën; Alle bovenstaande aandachtsgebieden kosten in meer of mindere mate geld. Geldwerving is een taak van de gehele kerkenraad, het is in het bijzonder aan de kerkrentmeesters om dit te organiseren. Tevens is het financiëneel Team verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening die door de kerkenraad worden vastgesteld.
 5. Visievorming en -bewaking; Kerntaak van de ouderling Beheren, o.a. stellen en bewaken van doelen
 6. Gebouwen en terreinen

Ieder aandachtsgebied wordt aangestuurd door een kernteamlid. Het kernteam Beheren (college van Kerkrentmeesters) bestaat uit 5 personen:

 1. Peter van Teijlingen (onderhoud, teamleider, ouderling-kerkrentmeester),  E-mail: beheren@wittekerk.nl
 2. Toos Duizendstra (secretaris en communicatie, ouderling-kerkrentmeester), E-mail: kerkrentmeesters@wittekerk.nl
 3. Piet den Engelse (penningmeester, ouderling-kerkrentmeester), E-mail: penningmeester@wittekerk.nl
 4. Johan Schoon (technische zaken, ouderling-kerkrentmeester), E-mail: johan@wittekerk.nl
 5. Willem Goudriaan (gebouwen en terreinen)
 6. Jolanda Gijzenberg (Trefpunt Trefzeker)

Het kernteam Beheren is onder meer verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:

 

 

Bankrekeningen

Omdat we veel boekingen automatisch verwerken, hebben we voor verschillende doelen verschillende bankrekeningen.

 • Kerkrentmeesters Algemeen: NL52RABO 034.580.23.73
 • Solidariteitskas: NL16RABO 013.265.79.37
 • Vrijwillige bijdrage (Kerkbalans): NL08RAB00373725876
 • Abonnementen kerkblad: NL30RAB00373725868

Gebouwen

De kerkrentmeesters beheren de kerkelijke gebouwen en terreinen: de kerk, zalencentrum Het Trefpunt, de pastorie en de kosterswoning. Het zalencentrum wordt ook verhuurd aan derden voor vergaderingen, trainingen, feesten, recepties, productpresentaties en dergelijke. Voor het beheer van de kerk en Het Trefpunt is een koster-beheerder aangesteld: Kees Klerk, telefoonnummer: 0252- 672476; e-mail: trefpunt@wittekerk.nl.

Aan de achterzijde van Het Trefpunt ligt uitvaartcentrum De Cipres. Dit wordt beheerd door Monuta Westerveld. Alle uitvaartverzorgers mogen gebruik maken van de mogelijkheden van dit uitvaartcentrum. Leden van onze wijkgemeente ontvangen korting op de opbaring in een van de familiekamers wanneer de uitvaart verzorgt wordt door Monuta Westerveld.

 

Nieuwsbrief

Wekelijks verschijnt een digitale nieuwsbrief die je gratis in je mailbox kunt ontvangen. In de mail staat actueel nieuws van die week.
Je kunt je abonneren via de invulvelden aan de rechterkant van de pagina. Onderin elke nieuwsbrief kun je je ook weer eenvoudig afmelden. Voorbeelden van recente nieuwsbrieven: Bekijk het archief van de nieuwsbrief.

kopij
Heb je zelf een bericht voor de nieuwsbrief? Geef het door.

Kerkmagazine

Kaften kerkblad

Een collage van ons magazine

Lees ons Kerkmagazine (Mei 2019). Overeenkomstig ons privacy-statement zijn een aantal persoonlijke gegevens uit de digitale variant van het Kerkmagazine verwijderd.

Abonneren
Het blad verschijnt zes keer per jaar. Een jaarabonnement kost € 12,50. Wanneer je buiten Nieuw-Vennep woont kun je kiezen om het kerkblad af te halen (€ 12,50) of te laten verzenden per post (€ 30,50). De ledenadministratie (leden@wittekerk.nl) verzorgt de abonnementenadministratie.

Nieuwe leden van de  Witte Kerk ontvangen het blad bij wijze van kennismaking eenmalig bij het kennismakingsgesprek met de predikant.

Kopij
Meer over het indienen van kopij lees je op www.wittekerk.nl/kopij.

PR

Wanneer je een activiteit aan het organiseren bent is het belangrijk om ook na te denken over de PR. Je leest hier alles over op de speciale pagina over kopij voor media van de Witte Kerk.

Kopiëren

Wij hebben een (kleuren)printer, een eenvoudige vouw- en nietmachine en een lamineerapparaat. Alle kopieerwerk voor de gemeente wordt uitgevoerd door vrijwilligers die deze apparatuur bedienen. In het algemeen wordt op vrijdagmorgen gekopieerd. Al het printwerk dat donderdag voor 18.00 uur wordt gemaild aan kopieer@wittekerk.nl, ligt op voor je klaar op het moment en de plaats dat je afspreekt via hetzelfde e-mailadres (let erop dat je een tijd kiest waarop Trefpunt geopend is).

Archief

In Het Trefpunt vind je ons papieren archief. Onder meer de archieven van de kerkenraad, kerkrentmeesters, diaconie en diverse kerkelijke verenigingen zijn toegankelijk gemaakt. Daarnaast is een gedeelte van het lidmatenregister toegankelijk.

Wanneer je iets wilt weten of te weten komen over of uit het archief, kun je contact opnemen met de archivaris via archief@wittekerk.nl. Het archief is alleen toegankelijk voor derden nadat de archivaris overleg heeft gehad met de kerkenraad.

Mocht je nog stukken (op zolder of in de kelder) hebben over de Witte Kerk, dan ontvangen we die graag. Onze archivaris bekijkt of de stukken relevant zijn voor ons archief.

Website

In 2001 zijn wij begonnen met een website. In 2011 is die website volledig in een nieuw jasje gestoken en in 2017 hebben we dat opnieuw gedaan. De website wordt onderhouden door vrijwilligers die worden aangestuurd vanuit kernteam Ondersteunen (momenteel neemt ds Arjan Berensen dit waar). Informatie over het aanleveren van kopij voor de site tref je aan op de speciale pagina over kopij voor media van de Witte Kerk.

Ledenadministratie

De ledenadministratie is belangrijk voor het goed functioneren van de gemeente. Daarom vragen wij je alle wijzigingen per mail door te geven via leden@wittekerk.nl (Jaap en Lenny van Westerhuizen). Doe je dit liever schriftelijk dan graag een berichtje sturen aan onze secretaris (Witte Kerk, t.a.v. de secretaris inzake ledenadministratie, Hoofdweg 1318, 2153 LS, Nieuw-Vennep): zij zorgt er dan voor dat het op de juiste plaats komt. Het gaat dan om wijzigingen als:

 • verhuizing
 • geboorte (graag met geboorteplaats)
 • huwelijk of samenwonen
 • echtscheiding
 • overlijden

Ook voor het inschrijven als lid, overschrijven naar een andere gemeente of uitschrijven als lid kun je bij de ledenadministratie terecht. Heb je vragen of twijfel je hoe je het best iets door kunt geven, we helpen je graag verder. Je vragen kun je kwijt bij onze secretaris, uiteraard ook schriftelijk te bereiken via bovengenoemd adres.

 

Rommelmarkt

In september organiseren wij een grote, gezellige rommelmarkt.  De zalen van Het Trefpunt staan vol spullen en ook op het kerkplein staan kramen vol leuke dingen te wachten op een nieuwe eigenaar. Het Rad van Avontuur draait, de keuken is open voor een lekker kopje koffie of een patatje en we verkopen allerlei lekkers voor mee naar huis. De rommelmarkt is erg gezellig, goed voor het milieu en brengt ook nog eens een prachtig bedrag op voor de kerk.

In 2019 wordt de rommelmarkt gehouden op:

 • Vrijdag 30 augustus van 19.00 – 21.00 uur en
 • Zaterdag 31 augustus van 10.00 – 15.00 uur

Verkoop goederen
In de hal van Het Trefpunt staat een kast waar allerlei kleine spulletjes van de rommelmarkt staan uitgestald. Die zijn al te koop.

Brengen goederen
Elke eerste zaterdag van de maand (behalve in augustus en oktober) kun je van 9.30 – 10.30 uur spullen inleveren op het kerkplein. Het gaat dan om hele, schone en verkoopbare spullen. Bedden, grote meubelen zoals bankstellen en kasten, oude televisies en beeldschermen nemen we niet aan. Daarnaast kun je ook oude metalen inleveren.

Ophalen goederen
Iedere eerste zaterdag van de maand komen we binnen Nieuw-Vennep spullen voor de rommelmarkt bij u ophalen, behalve in oktober. In de rest van de Haarlemermeer halen we ook op, maar daarvoor kunnen we een vergoeding vragen.
Wij nemen alleen hele, schone, verkoopbare spullen mee. Kasten, bankstellen en “ouderwetse” televisies met een beeldbuis nemen wij niet mee. Deze spullen zijn niet verkoopbaar.
Voor het ophalen van spullen kunt u een afspraak maken met de de heer Barend van Groenigen (tel.: 06-55786879).

Niet verkoopbaar
Kasten, bankstellen, matrassen en oude televisies of computerschermen (met beeldbuis) nemen we niet aan. Die kunnen we niet verkopen.

Leeghalen woning
Na verhuizing of na overlijden kunnen wij op verzoek ook een woning leeg maken. Verkoopbare spullen nemen wij mee voor de rommelmarkt, onverkoopbare spullen voeren wij  af. Wij kunnen eventueel ook vloerbedekking en dergelijke verwijderen.
Wil je gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kun je contact opnemen met de heer Barend van Groenigen (06-55786879). Hij maakt een afspraak om de inboedel te taxeren. In overleg kan dan bepaald worden welke werkzaamheden wij verrichten en tegen welke prijs.

Algemene informatie
Voor informatie over de rommelmarkt in het algemeen kunt u terecht bij de heer Barend van Groenigen, tel. 06-55786879.

Verjaardagsfonds

Op je verjaardag ontvang je een felicitatie. Een gemeentelid komt je een mooie kaart brengen. Ook krijg je de gelegenheid om een gift in het collectebusje te doen: het verjaardagsfonds. In het kerkmagazine lees je hoeveel het verjaardagsfonds heeft opgebracht.

Nalaten

Via een nalatenschap kun je op je eigen manier investeren in de toekomst van onze kerk. In het testament kun je de Witte Kerk op twee manieren opnemen:

 • legaat: dat is een specifiek geldbedrag of een goed (juwelen, schilderij, huis)
 • erfstelling: de Witte Kerk wordt (mede) erfgenaam en ontvangt (een percentage van) de erfenis.

De Witte Kerk betaalt geen erfbelasting of successierecht, dat betekent dat het volledige bedrag ten goede komt aan de kerk.
Een testament moet opgesteld worden door een notaris.  Het is belangrijk dat de juiste tenaamstelling wordt gebruikt: Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen, wijkgemeente Witte Kerk, gevestigd op Hoofdweg 1318 te Nieuw-Vennep, KvK 58186581.
De toevoeging ‘wijkgemeente Witte Kerk’ is erg belangrijk omdat de nalatenschap anders gedeeld wordt met wijkgemeente CrossPoint.

Het college van kerkrentmeesters adviseert je graag!

Periodieke gift

Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van de belasting. De drempel van 1% en het maximum van 10% is daarbij niet van toepassing.
Door middel van een schenkingsovereenkomst (of schenkingsakte) leg je vast dat je minimaal 5 jaar achter elkaar een vast bedrag schenkt aan onze kerk. De belastingdienst stelt daarnaast als voorwaarde dat de gift uiterlijk stopt bij een overlijden dat in de overeenkomst wordt vastgelegd. Een uitgebreide toelichting zit bij het formulier.
De ingevulde overeenkomst kun je opsturen naar Witte Kerk, t.a.v. kernteam Beheren, Hoofdweg 1318, 2153 LS Nieuw-Vennep. Of je maakt een foto van het ingevulde formulier, en mailt deze aan penningmeester@wittekerk.nl. Wij zorgen dat het formulier verder wordt ingevuld en je een ondertekend formulier retour ontvangt. Hulp nodig bij het invullen? Neem even contact op met de penningmeester (Piet den Engelse).

Eenmalige gift

Elke gift, groot of klein, is hartelijk welkom. Je kunt een algemene gift geven, maar ook een gift voor een specifiek doel. Geven kan ook anoniem!
Geef direct via Ideal of maak een gift over naar NL52RABO034.580.23.73 ten name van Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep.
Alvast heel hartelijk dank!