Bij wie moet ik zijn voor…

Je hebt een vraag of tip - bij wie kun je het snelst en best terecht? Het antwoord op die vraag vind je door hieronder het juiste trefwoord op te zoeken (je kunt alfabetisch zoeken in de tabel of rechtsboven zoeken via het zoekveld). Als je op het trefwoord in de...

Kernteam Ondersteunen

Het kernteam Ondersteunen heeft diverse administratieve taken. Ouderling-scriba Aly van Groenigen en kernteamleider Marleen Schalk maken deel uit van dit kernteam. Ze zijn onder andere betrokken bij het opstellen van roosters, het verwerken van post, het notuleren van...

Kernteam Vieren

Het kernteam Vieren wordt geleid door ouderling Vieren Nadine Stolk. Het kernteam is te bereiken op het e-mailadres vieren@wittekerk.nl. Dit team denkt na over de vorm en de inhoud van de verschillende “soorten” kerkdiensten in de gemeente. De basis van al...

Kernteam Bouwen

Het kernteam Bouwen is de voortzetting van de commissie Gemeente Opbouw Commissie (GOC). Dit team ondersteunt bij het verder uitwerken van de nieuwe organisatiestructuur. Ook in de toekomst zullen zij continue toetsen of de vorm (structuur en processen) van onze...

Kernteam Beheren

De voorzitter van kernteam Beheren (College van Kerkrentmeesters) is ouderling Peter van Teijlingen. Je kunt dit kernteam bereiken via beheren@wittekerk.nl. De taken van de kerkrentmeesters zijn onder te verdelen in zes aandachtsgebieden. Dat zijn: Technische zaken;...

Kernteam Jong

Ouderling Jong is Marco Kok. Heb je vragen of opmerkingen over het kernteam Jong, dan kun je terecht op het centrale e-mailadres van de sectie: jong@wittekerk.nl. Dit team houdt zich bezig met alle kinderen en jongeren van 0 tot ongeveer 25 jaar. Zij houden de grote...