Bij wie moet ik zijn voor…

Je hebt een vraag of tip - bij wie kun je het snelst en best terecht? Het antwoord op die vraag vind je door hieronder het juiste trefwoord op te zoeken (je kunt alfabetisch zoeken in de tabel of rechtsboven zoeken via het zoekveld). Als je op het trefwoord in de...

Kernteam Ondersteunen

(secretaris@wittekerk.nl): alle ondersteunende taken ten behoeve van de kerkelijke organisatie vallen onder dit kernteam. Denk het secretariaat, media, ledenadministratie e.d. En weet je niet bij wie je moet zijn voor iets, zij helpen je graag verder.

Kernteam Vieren

(vieren@wittekerk.nl): hier kunt u terecht voor al u vragen/opmerkingen die de eredienst raken. Denk daarbij aan muziek, orde van dienst, bijzondere diensten e.d. Dit kernteam denkt mee met de kerkenraad over de afstemming van de diensten op diverse behoeften van...

Kernteam Bouwen

(bouwen@wittekerk.nl): dit kernteam probeert overzicht te houden over de gehele organisatie en daarbij structuren, processen en gemeenteleden met hun specifieke gaven en talenten zodanig op elkaar af te stemmen dat deze ten dienste kan staan van de kern van ons...

Kernteam Beheren

(beheren@wittekerk.nl): dit kernteam waakt over- en draagt zorg voor de middelen en mensen (in dienstverband) van de Witte Kerk met als doel een gezonde basis te creëren waarop we met elkaar Gods kerk kunnen zijn, nu en in de toekomst. Dit betreft o.a. de financiën,...

Kernteam Jong

(jong@wittekerk.nl): kernteam Jong is er specifiek voor de leeftijdsgroep van 0-23 jaar. Door het organiseren van activiteiten en het creëren van ontmoetingen met elkaar en de rest van de gemeente hoopt zij jeugd en jongeren te helpen Jezus te leren kennen en te...