Kernteam Jong

(jong@wittekerk.nl): kernteam Jong is er specifiek voor de leeftijdsgroep van 0-23 jaar. Door het organiseren van activiteiten en het creëren van ontmoetingen met elkaar en de rest van de gemeente hoopt zij jeugd en jongeren te helpen Jezus te leren kennen en te...

Kernteam Toerusten

(toerusten@wittekerk.nl): de gemeente toerusten om samen het lichaam van Christus te vormen. Met elkaar als gemeente voor de mensen om ons heen maar ook als individu op de plek waar je gesteld bent. Dat is waar dit kernteam zich mee bezighoudt. Kort gezegd de...

Uitvaartdienst

Een dienst van Woord en gebed voorafgaand aan begrafenis of crematie kan gehouden worden in de Witte Kerk, of elders. Pastorale zorg Wanneer de dienst plaatsheeft onder verantwoording van de kerkenraad van de Witte Kerk, wordt de dienst geleid door de predikant die...

Huwelijksdienst

Wanneer je je huwelijk wilt laten bevestigen en inzegenen dan kan dat natuurlijk in onze Witte Kerk. Stuur een mailtje onder vermelding van jullie namen en de beoogde huwelijksdatum, .

Ontmoetingsdienst

In samenwerking met Protestantse Gemeente De Rank organiseren wij zes maal per jaar een ontmoetingsdienst. Deze diensten, die om 19.00 uur beginnen, worden afwisselend in De Rank en in de Witte Kerk gehouden. Aan deze diensten werkt altijd een koor mee. Doelstelling...

Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. De viering vindt zowel in de morgendienst als in de avonddienst plaats. Iedereen die de naam van Jezus beleden heeft, wordt uitgenodigd om aan de tafel plaats te nemen. De speciale avondmaalscollecte heeft steeds een...