Zorgmedewerkers komen in aanmerking voor een extra zorgbonus in verband met de drukte in de coronamaanden maart en april. Dit is een mooi blijk van waardering voor alle medewerkers in de zorg. Ook de medische technici, waartoe ik zelf behoor, komen in aanmerking voor deze zorgbonus. Wederom: een mooi gebaar. Het klopt dat ik een aantal zaterdagen en aardig wat extra uren heb moeten werken om extra ic-bedden technisch snel op te leveren. Maar nu komt bij mij de vraag op of ik degene ben die het moeilijk heeft en deze extra zorgbonus echt heel hard nodig heeft. Ik ben betaald voor de extra uren die ik gewerkt heb, ik heb baanzekerheid, ik heb geen zorgen over werk of inkomen. Als het weer druk wordt of collega’s vallen tijdelijk uit, ben ik zeker bereid om ook zonder zorgbonus weer extra te werken. Zelf moet ik denken aan het voedselkastje bij de kerk. Ik kan mij niet voorstellen dat je in ons land naar de voedselbank zou moeten, of dat je iets moet halen uit een voedselkastje dat bij de kerk staat.

Mijn conclusie: ik heb de zorgbonus eigenlijk helemaal niet nodig. Daarom heb ik voor mijzelf de keuze gemaakt de zorgbonus als gift aan de diaconie te geven.
Hierbij doe ik een oproep aan iedereen die ook een zorgbonus ontvangt. Heb jij deze bonus echt nodig of kun je hiervan iets missen en weggeven aan de diaconie, zodat mensen die het nu echt moeilijk hebben, ook kunnen profiteren van dit mooie gebaar aan het zorgpersoneel.

Ingezonden naar Nederlands Dagblad, Edward Feith